Danh sách tin tức/tin tức

Giờ Đóng Băng Thành Chính

12/11/2016 15:21:01

Kính chào chư vị tướng quân,
 

Trong quá trình trải nghiệm Tam Quốc Truyền Kỳ, việc nâng cấp công trình hay huấn luyện tướng đều có rất quan trọng đối với các vị tướng quân.

 

Tam Quốc Truyền Kỳ là trò chơi chiến thuật thời gian thực, khi nâng cấp các công trình thì công trình đó sẽ hoàn thành ngay lập tức nhưng còn cần thời gian nghỉ ngơi để tiếp túc xây dựng

 

Mỗi công trình khi nâng cấp sẽ đều yêu cầu thời gian để nghỉ ngơi, khi đó là đóng băng trắng

Ví dụ về đóng băng trắng

Trong thời gian đóng băng trắng, các vị tướng quân vẫn có thể tiếp tục nâng cấp các công trình hoặc ấn vào biểu tượng mũi tên để sử dụng xu phá băng nhằm làm mới thời gian xây dựng.

 

Nếu tiếp tục nâng cấp các công trình mà không sử dụng phá băng, tới khi thời gian xây dựng đóng băng trên 4 tiếng thì thời gian đóng băng sẽ chuyển thành màu đỏ.

Khi thời gian đóng băng chuyển thành đóng băng đỏ, các vị tướng quân sẽ phải chờ đợi thời gian đóng băng đỏ hoàn toàn kết thúc hoặc ấn vào biểu tượng mũi tên để phá băng nhằm làm mới thời gian xây dựng

 

Đối với việc nâng cấp kỹ năng cũng tương tự, chi tiết về kỹ năng vui lòng xem thêm tại đây

 

Đối với mãnh tiến võ tướng, mỗi lần mãnh tiến võ tướng sẽ tăng thời gian đóng băng 10 phút, khi đó vẫn có thể tiếp tục mãnh tiến võ tướng hoặc ấn vào nút mũi tên ở bên cạnh để phá băng thời gian đóng băng

Ví dụ cho đóng băng trắng mãnh tiến tướng lĩnh

Khi thời gian đóng băng mãnh tiến tướng lên 60 phút, sẽ chuyển thời gian đóng băng mãnh tiến tướng trở thành màu đỏ

Ví dụ cho đóng băng mãnh tiến tướng màu đỏ

Khi thời gian đóng băng mãnh tiến tướng trở thành đóng băng đỏ, ngoài việc chờ đợi hết đóng băng đỏ thì các vị tướng quân có thể ấn vào mũi tên để có thể sử dụng xu phá băng thời gian đóng băng mãnh tiến tướng.

 

Trên đây là những chia sẻ về thời gian đóng băng làm mới trong giao diện thành của game Tam Quốc Truyền Kỳ

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ