Danh sách tin tức/tin tức

[Cẩm Nang] Danh Tướng

28/10/2016 09:24:57

Hôm nay tại hạ sẽ giới thiệu về chỉ số và thông tin của các Danh Tướng trong Tam Quốc Truyền Kỳ

Chúc chư vị Tướng Quân sớm thành nghiệp lớn với những danh tướng này .