Danh sách tin tức/tin tức

[Cẩm Nang] Cách Kiếm Bạc

28/10/2016 03:54:53

Xin chào các chư vị Tướng Quân! Hôm nay tại hạ xin nói qua những cách mà các vị Tướng Quân có thể làm để kiếm Bạc trong Tam Quốc Truyền Kỳ.

1.Thu Thuế

Tướng Quân có thể thu thuế 12 lần/ngày (15lần/ngày vào mùa hạ). Số Bạc Tướng Quân thu được nhiều hay ít phụ thuộc vào: cấp độ Đại Điện, cấp độ Nhà Dân, kỹ năng Bang Hội, Dân Tâm và đẳng cấp Sở Thuế.

2.Tăng Cường Thu Thuế

Tướng Quân có thể sử dụng Xu để tăng cường thu thuế, Số lần tăng cường thu thuế sẽ phụ thuộc vào cấp độ VIP của Tướng Quân

3.Bổng Lộc

Tướng Quân có thể nhận bổng lộc hàng ngày. Uy Danh Tướng Quân càng cao thì lượng Bạc Tướng Quân nhận được càng lớn

4.Mỏ Bạc

Tướng Quân có thể Đóng quân tại Mỏ Bạc trong khu vực của Tướng Quân. Ở trong mỗi khu vực, mỏ bạc lớn nhất sẽ ở chính giữa và nó có sản lượng nhiều nhất .

5.Bán Lúa

Sau 30 phút, giá cả trong chợ sẽ thay đổi. Tướng Quân có thể mua Lúa lúc giá là 0.5 và bán khi giá tăng 2.0. Số lần giao dịch sẽ đựợc làm mới vào 0:00 giờ hoặc khi Tướng Quân nâng cấp Chợ.

6.Thương Đội

Tướng Quân có thể sử dụng Thương Đội khi cấp độ Đại Điện của Tướng Quân đạt 41. Tướng Quân chỉ có thể gửi Thương Đội cho nguời cùng nước khi cấp độ của người đó đạt 41 trở lện .

7.Ngân Khoáng Chiến

Tướng Quân có thể thu một số lượng bạc rất lớn khi tham gia Ngân Khoáng Chiến vào những giờ quy định

Chúc các Tướng Quân thu được nhiều Bạc hơn sau khi đọc được những chia sẻ của tại hạ .