Danh sách tin tức/tin tức

[Cẩm Nang] Các Loại Quân

28/10/2016 03:57:13

 

Làm sao để có thể tăng sức tấn công ma pháp

Một số tướng (như Trương Lương , Hồng Oánh,..) có những kỹ năng đặc biệt. Những kỹ năng khác nhau thì có những tác dụng khác nhau. Những kỹ năng như toàn diện xuất kích, rút dây động rừng, v..v.. Giúp bạn tấn công tất cả các mục tiêu. Để có thể thi triển kỹ năng, Sĩ khí của tướng bạn phải đạt từ 100 trở lên. Để có thể nhanh chóng sử dụng kỹ năng, bạn có thể sử dụng binh chủng vũ cơ (giúp bạn tăng lên 100 sĩ khí nhưng có sắc xuất thất bại) và tiếp tục sử dụng chiến cổ động (giúp bạn tăng thêm 34 sĩ khí 1 lần hỗ trợ). Tướng của bạn càng nhiều sĩ khí thì lực tấn công ma pháp càng mạnh. Một đièu quan trọng khác là bạn cần nâng cấp chiến mã của mình. Chiến mã càng cao thì lực tấn công ma pháp càng mạnh.

Làm sao để có thể tăng sức tấn công phổ thông

Đầu thạch xa, tiễn tháp xa, nỗ pháo xa và các loại chiến xa khác không có kỹ năng đặc biệt nhưng bù lại chúng có một số tính năng mà không phải ai cũng có. Đầu thạch xa có thể tấn công 1 hàng dọc, Nổ pháo xa có thể tấn công 1 hàng ngang, Tiễn tháp xa chỉ tấn công 1 mục tiêu nhưng khả năng bạo kích rất lớn. Để tăng cường sức tấn công của chiến xa, bạn hãy nâng cấp vũ khí cho chúng.

Làm sao để có thể tăng sức tấn công sách lược.

Đạo Sĩ là lọai quân duy nhất có thể tấn công sách lược. Binh thư là thứ giúp tăng tấn công sách lược. Nếu trang bị binh thư đầy đủ cho đạo sĩ, chúng sẽ có sức mạnh vô song khó ai địch được.