Danh sách tin tức/tin tức

[Tính Năng] Bang Hội Chiến

28/10/2016 09:10:00

Tài nguyên (lúa, bạc, tinh thạch…) không thể thiếu trong công cuộc chinh chiến thiên hạ của các tướng quân. Ngoài mỏ ruộng, mỏ bạc các tướng quân có thể chiếm ở các thành trì để thu thập tài nguyên các tướng quân còn có thể gia nhập Bang hội đi đánh chiếm các Mỏ tài nguyên trên Bản đồ Thế giới

Để đánh Bang hội chiến, Bang chủ sẽ đăng kí tấn công các mỏ.

Vào Mùa Xuân, Bang nào đăng kí đầu tiên sẽ đánh với Quân Đoàn Mỏ đó thời gian từ thắng có thể thu hoạch mỏ trong vòng 15 phút tiếp theo.

Bang hội đăng kí sau sẽ đánh tiếp với Bang hội vừa thắng Quân đoàn mỏ.Bang hội nào thắng sẽ tiếp tục chiếm lĩnh mỏ đó cho đến mùa sau.đến mùa sau các bang hội lại có quyền khiêu chiến bang hội đang đóng giữ mỏ.

Mùa đông sẽ reset mỏ về mặc định cho Quân đoàn và các Bang hội lại đăng kí

Các Bang hội có 15 phút trước thời điểm Bang Hội Chiến bắt đầu để tham gia, khi  đó các tướng quân có thể dùng chiến tích hoặc xu để cổ vũ tăng sức mạnh. (Sau khi Bang hội chiến kết thúc cổ vũ sẽ mất)

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\bangchien1.jpg

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\bangchien2.jpg

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\bangchien3.jpg

 

Tam Quốc Truyền Kỳ