Danh sách tin tức/tin tức

[Cẩm Nang] 10 Bước Xưng Vương (Phần 1)

27/10/2016 14:50:00

Bước 1: Khai Thiên Lập Địa

-Đăng nhập vào game

-Chọn tên hiệu để lưu danh sử sách

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a38.png

-Chiêu tướng tuyển binh tung hoành thiên hạ

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\chontuong.jpg

 

Bước 2: Trung Thần Phò Trợ

-Có một bề tôi thân cận , theo sát Tướng Quân sẽ giúp ngài an bang, định quốc .

-Làm theo những Hướng Dẫn Tân Thủ sẽ giúp Tướng Quân có những kiến thức cơ bản nhất về thế giới Tam Quốc Truyền Kỳ

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a40.png

-Chuỗi nhiệm vụ phong phú cùng muôn vàn phần thưởng cực kỳ hấp dẫn đang đợi chư vị Tướng Quân trong thế giới Tam Quốc Truyền Kỳ bao gồm :

+Nhiệm vụ thường: là những nhiệm vụ giúp Tướng Quân tích lũy được lượng bạc lớn.

+Nhiệm vụ hàng ngày: là chuỗi nhiệm vụ giúp Tướng Quân tích lũy được chiến tích và những vật phẩm vô cùng có giá trị.

+Nhiệm vụ bang hội: giúp Tướng Quân nâng cao sức mạnh của bang hội.

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a41.png

Bước 3: Nâng Cấp Thành Trì

-Xây dựng thành trì kiên cố là một bước hết sức quan trọng giúp Tướng Quân bình định thiên hạ.

-Trong Tam Quốc Truyền Kỳ , những công trình khác nhau sẽ được cố định tại những ô đất khác nhau. Tướng Quân sẽ nâng cấp các công trình đó thông qua đội xây dựng

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a42.png

-Khác với những webgame chiến thuật khác công trình sau khi Tướng Quân nâng cấp sẽ ngay lập tức hoàn thành

-Đội xây dựng công trình sẽ phải chờ 1 thời gian để tiếp tục xây dựng công trình kế tiếp ( thời gian đóng băng)

Bước 4: Tiêu Diệt Giặc Giã

-Thời buổi binh đao loạn lạc, phiến quân nổi dậy khắp nơi. Tiêu diệt phiến quân sẽ giúp Tướng Quân từng bước hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình.

-Tướng Quân hãy vào giao diện chiến đấu

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a44.png

-Sau đó tiêu diệt một tên phiến quân

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a45.png

-Mỗi lần tấn công thành công , Tướng Quân sẽ tiêu tốn 1 lượt và quân đội tướng quân sẽ nghỉ ngơi một thời gian mới tiếp tục chinh chiến thêm

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a43.png

-Càng nâng cấp Đại Điện sẽ càng có những công trình mới hiện ra. Những công trình mới sẽ có những tính năng khác nhau và vô cùng hấp dẫn

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a46.png

Bước 5: Chiêu Mộ Hiền Tài

-Lưu Bị ba lần đến lều cỏ chỉ mong được gặp Ngọa Long Tiên Sinh một lần, Gia Cát Lượng thả Mạch Hoạch bảy lần cốt thu phục lòng người. Minh chúa gặp tôi hiền ắt thành đại sự .

-Trong Tam Quốc Truyền Kỳ cũng vậy , Chiêu mộ hiền tài là một bước rất quan trọng giúp Tướng Quân bình thiên hạ.

-Tướng Quân có thể chiêu mộ tướng bằng cách tiêu diệt các Quân Đoàn Chủ Tướng. Sau đó họ sẽ theo Tướng Quân.

-Quân Đoàn Chủ Tướng trong trường cảnh chinh chiến sẽ có màu đỏ

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a47.png

-Sau khi Tướng Quân tiêu diệt quân đoàn Đổng Trác ,tướng quân sẽ gia nhập một trong ba nước Ngụy, Thục, Ngô

-Khi đó sẽ xuất hiện giao diện uy danh

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a48.png

Uy danh càng cao, Tướng Quân sẽ nhận được bổng lộc càng lớn và chiêu được nhiều mãnh tướng hơn .

Description: C:\Users\tung\Documents\TQ- content\10 bước xưng vương\a49.jpg

Mỗi nước khác nhau thì sẽ có những tướng khác nhau

>>>>>>>>>>>10 Bước Xưng Vương (Phần 2)

Tam Quốc Truyền  Kỳ