HƯỚNG DẪN

[Cẩm Nang] 10 Bước Xưng Vương (Phần 2)


Bước 6: Binh Thư Yếu Lược Trong Tam Quốc Truyền Kỳ, Trận Hình là yêu tố quan trọng quyết định thành hay bại trong mỗi trận chiến. Theo...

[Cẩm Nang] 10 Bước Xưng Vương (Phần 1)


Bước 1: Khai Thiên Lập Địa -Đăng nhập vào game -Chọn tên hiệu để lưu danh sử sách -Chiêu tướng tuyển binh tung hoành thiên hạ   Bước 2:...

[Tính Năng] Mệnh Tinh


Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ xin phép giới thiệu về một tính năng rất hữu ích trong công cuộc thống nhất tam...

[Tính Năng] Viện Quân Sự


Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ Giới thiệu về Tính Năng Viện Quân Sự cho chư vị Viện Quân Sự là nơi...

[Tính Năng] Chợ


Xin chào chư vị Tướng Quân,hôm nay tại hạ xin phép nói về 1 tính năng trong Tam Quốc Truyền Kỳ là Chợ  Sử dụng tính năng này...

[Tính Năng] Xưởng Dệt


Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ hướng dẫn chư vị Tướng Quân một cách kiếm bạc mỗi ngày là tính năng Xưởng...

[Tính Năng] Chuyển Sinh


Kính Chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ giới thiệu tới chư vị Tướng Quân về tính năng Chuyển Sinh Mãnh Tướng . Để...

[Tính Năng] Sở Nghiên Cứu


Xin chào chư vị Tướng Quân , Hôm nay tại hạ sẽ giới thiệu cho chư vị về một tính năng có thể tăng thêm sức mạnh cho...

[Tính Năng] Thu Thuế


Kính chào chư vị Tướng Quân , Bạc là nhu cầu cần thiết của mỗi Tướng Quân trong công cuộc thống nhất Tam Quốc . Cách để dễ...