[Cẩm Nang] 10 Bước Xưng Vương (Phần 2)


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 16:00:00


Bước 6: Binh Thư Yếu Lược Trong Tam Quốc Truyền Kỳ, Trận Hình là yêu tố quan trọng quyết định thành hay bại trong mỗi trận chiến. Theo...

[Cẩm Nang] 10 Bước Xưng Vương (Phần 1)


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 14:50:00


Bước 1: Khai Thiên Lập Địa -Đăng nhập vào game -Chọn tên hiệu để lưu danh sử sách -Chiêu tướng tuyển binh tung hoành thiên hạ   Bước 2:...

[Tính Năng] Mệnh Tinh


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 12:10:00


Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ xin phép giới thiệu về một tính năng rất hữu ích trong công cuộc thống nhất tam...

[Tính Năng] Viện Quân Sự


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 09:04:30


Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ Giới thiệu về Tính Năng Viện Quân Sự cho chư vị Viện Quân Sự là nơi...

[Tính Năng] Chợ


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 04:08:41


Xin chào chư vị Tướng Quân,hôm nay tại hạ xin phép nói về 1 tính năng trong Tam Quốc Truyền Kỳ là Chợ  Sử dụng tính năng này...

[Tính Năng] Xưởng Dệt


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 03:53:50


Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ hướng dẫn chư vị Tướng Quân một cách kiếm bạc mỗi ngày là tính năng Xưởng...

[Tính Năng] Chuyển Sinh


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 02:09:24


Kính Chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ giới thiệu tới chư vị Tướng Quân về tính năng Chuyển Sinh Mãnh Tướng . Để...

[Tính Năng] Sở Nghiên Cứu


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 02:05:33


Xin chào chư vị Tướng Quân , Hôm nay tại hạ sẽ giới thiệu cho chư vị về một tính năng có thể tăng thêm sức mạnh cho...

[Tính Năng] Thu Thuế


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 27/10/2016 01:39:40


Kính chào chư vị Tướng Quân , Bạc là nhu cầu cần thiết của mỗi Tướng Quân trong công cuộc thống nhất Tam Quốc . Cách để dễ...