Giờ Đóng Băng Thành Chính


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 12/11/2016 15:21:01


Kính chào chư vị tướng quân,   Trong quá trình trải nghiệm Tam Quốc Truyền Kỳ, việc nâng cấp công trình hay huấn luyện tướng đều có rất quan...

[Giới Thiệu]Ủy Phái


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 11/11/2016 16:35:16


Kính chào chư vị tướng quân, I. Giới thiệu về ủy phái Trong tam quốc truyền kỳ, để nâng cấp sức mạnh các tướng lĩnh trong Tam Quốc...

[Hướng Dẫn] Cẩm Nang Tân Thủ


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 01/11/2016 00:00:00


  Kính chào chư vị Tướng Quân! Để trợ giúp những Tướng quân mới ngày đầu gia nhập thế giới Tam Quốc, BQT xin mang tới cho các Tướng...

[Tính năng] Nhiệm Vụ Hàng Ngày


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 31/10/2016 06:57:59


Kính chào chư vị Tướng Quân , nếu chư vị tướng quân là những người thích con đường chinh chiến thiên hạ với những kế sách hiểm ác,...

[Tính Năng] Trận Hình và Kỹ Năng


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 28/10/2016 15:30:00


1.Trận Hình Tướng quân giở là người biết sử dụng thiên biến vạn hóa trận hình trong chiến đấu để giành lấy thằng lợi trước kẻ thù hùng...

[Cẩm Nang] Danh Tướng


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 28/10/2016 09:24:57


Hôm nay tại hạ sẽ giới thiệu về chỉ số và thông tin của các Danh Tướng trong Tam Quốc Truyền Kỳ Chúc chư vị Tướng Quân sớm...

[Tính Năng] Bang Hội Chiến


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 28/10/2016 09:10:00


Tài nguyên (lúa, bạc, tinh thạch…) không thể thiếu trong công cuộc chinh chiến thiên hạ của các tướng quân. Ngoài mỏ ruộng, mỏ bạc các tướng quân...

[Hướng Dẫn] Gia Nhập Quốc Gia


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 28/10/2016 09:00:00


  Quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa mưu đoạt thiên hạ, khi thế lực tướng quân còn nhỏ yếu vô danh các thế lực lớn sẽ không quan tâm...

[Tính Năng] Công Thành Chiến


[ Hướng dẫn ] - Đăng ngày 28/10/2016 08:49:12


Nhiều Tướng Quân vẫn chưa hiểu rõ hoặc hiểu chưa kỹ về tính năng Công Thành Chiến  , hôm nay tại hạ mạn phép được nói về tính...