Trang chủ \ Sự Kiện

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 5 tháng 5

25/05/2020 20:00 (1 tháng trước)

Nội dung: 

Kết thúc chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 5, người chơi đạt Top 1 và Top 2 cả 2 Bảng Xếp Hạng Liên server của sự kiện Khoan và Lượt nhận 1 đồ tăng 35% thuộc tính

 

Lưu ý khi tham gia sự kiện:

- Người chơi phải đạt Top trong cả 2 BXH liên server mới được tính

- Người chơi có thể top 1 của sự kiện Khoan nhưng top 2 của sự kiện Lượt (và ngược lại) cũng được nhận phần thưởng

Sự kiện kết thúc vào ngày 02/06/2020, người chơi đủ điều kiện nhận thưởng vui lòng gửi mail về địa chỉ hotro@slg.vn để lựa chọn phần thưởng, không cần báo danh trên diễn đàn.

 

Đăng ký báo danh nhận thưởng với nội dung sau:

ID Đăng Nhập :

UID : 

Tên Nhân Vật :

Server :

Phần Thưởng Muốn Nhận