Trang chủ \ Sự Kiện

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 8

26/08/2020 17:12 (1 tháng trước)

Nội dung : Người chơi hoàn thành các mục tiêu sau để nhận thưởng

Mục 1: Người chơi Nổ Bồn + Hoàn thành Leo Tháp nhận thưởng: 1 trang bị 35% tự chọn


Mục 2: Người chơi Nổ bồn nhận thưởng: 1 trang bị Cửu Châu tự chọn

 

Lưu ý khi tham gia sự kiện:

- Hình ảnh chụp sự kiện yêu cầu: 

+ Ảnh full màn hình có tên thành chủ

+ Đầy đủ ngày giờ thời điểm chụp ảnh

+ Hình ảnh thể hiện được đã hoàn thành sự kiện và không qua chỉnh sửa

Mọi hình ảnh không đúng yêu cầu đưa ra sẽ không được tính

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 26 tháng 08 ~ 09:00 ngày 01 tháng 09

 

Đăng ký báo danh nhận thưởng tại bài viết này với mẫu sau : 

ID Đăng Nhập :

UID : 

Tên Nhân Vật :

Server :

Hình Ảnh chụp full màn hình thời điểm hoàn thành mục tiêu sự kiện (có sự kiện BQT có thể kiểm tra mà không cần hình ảnh, tuy nhiên việc người chơi cung cấp hình ảnh sẽ giúp đỡ được NPH rút ngắn thời gian tổng kết sự kiện và nhanh chóng trao thưởng)

Phần Thưởng Muốn Nhận : trang bị 35% muốn nhận

Kết thúc sự kiện sẽ tổng kết và trao giải sau 72h 

Người chơi gửi đăng ký báo danh vào địa chỉ: hotro@slg.vn để đăng ký nhận thưởng