Trang chủ \ Tin Tức

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 2

13/02/2020 09:36 (2 tuần trước)

Nội dung: Người chơi đạt được mục tiêu nhiệm vụ nhận thưởng

Mục tiêu nhiệm vụ: Đạt Top 1 trong cả 2 Bảng Xếp Hạng Liên Server: BXH Tàng Bảo Đồ và BXH Thu Thuế

Phần thưởng: 1 Đồ tăng 35% thuộc tính tự chọn

Lưu ý khi tham gia sự kiện:

- Hình ảnh chụp sự kiện yêu cầu: 

+ Ảnh full màn hình có tên thành chủ

+ Đầy đủ ngày giờ thời điểm chụp ảnh

+ Hình ảnh thể hiện được đã hoàn thành sự kiện và không qua chỉnh sửa

Mọi hình ảnh không đúng yêu cầu đưa ra sẽ không được tính

Thời gian sự kiện: Đến khi bảo trì và tổng kết sự kiện tuần 2 tháng 2

 

 

Đăng ký báo danh nhận thưởng với nội dung sau:

ID Đăng Nhập :

UID : 

Tên Nhân Vật :

Server :

Hình Ảnh chụp full màn hình thời điểm hoàn thành nhiệm vụ sự kiện.

Phần Thưởng Muốn Nhận : đồ Cửu Châu muốn nhận (hoặc phần thưởng khác)

BÁO DANH TẠI ĐÂY

 

Lưu ý: Hình ảnh không chứng minh được người chơi hoàn thành nhiệm vụ sự kiện sẽ không được công nhận.