Trang chủ \ Sự Kiện

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá Tết Nguyên Đán 2020

17/01/2020 14:41 (1 tháng trước)

Nội dung: Người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ mục tiêu và báo danh nhận thưởng

Mục 1: Người chơi hoàn thành LEO THÁP + NỔ BỒN nhận: 1 trang bị tăng 35% thuộc tính.

Mục 2: Người chơi sau khi hoàn thành mục 1, tiếp tục NỔ BỒN nhận: thêm 1 trang bị tăng 35% thuộc tính

Mục 3: Người chơi hoàn thành LEO THÁP báo danh nhận: 1 đồ Cửu Châu

Lưu ý khi tham gia sự kiện:

- Hình ảnh chụp sự kiện yêu cầu: 

+ Ảnh full màn hình có tên thành chủ

+ Đầy đủ ngày giờ thời điểm chụp ảnh

+ Hình ảnh thể hiện được đã hoàn thành sự kiện và không qua chỉnh sửa

Mọi hình ảnh không đúng yêu cầu đưa ra sẽ không được tính

Thời gian sự kiện: từ 18/01 đến hết ngày 03/02/20202

 

 

Đăng ký báo danh nhận thưởng với nội dung sau:

ID Đăng Nhập :

UID : 

Tên Nhân Vật :

Server :

Hình Ảnh chụp full màn hình thời điểm hoàn thành nhiệm vụ sự kiện.

Phần Thưởng Muốn Nhận : đồ Cửu Châu muốn nhận (hoặc phần thưởng khác)

BÁO DANH TẠI ĐÂY

 

Lưu ý: Hình ảnh không chứng minh được người chơi hoàn thành nhiệm vụ sự kiện sẽ không được công nhận.