Trang chủ \ Tin Tức

Hoàn tất bảo trì ngày 23/03/2021

23/03/2021 16:48 (3 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ

Toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã hoàn tất bảo trì và đi vào hoạt động bình thường. Các tướng quân có thể đăng nhập và trải nghiệm Tam Quốc Truyền Kỳ.

 

Giftcode bảo trì cho S1 - S55

 "rqld"

Phần thưởng:  2,000,000 bạc + 15 lượt + 100,000 chiến tích 

 HSD: 23h59 ngày 26/03/2021

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo!