Trang chủ \ Tin Tức

Hoàn tất bảo trì ngày 20/10/2020

20/10/2020 15:43 (1 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ

Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã hoàn tất bảo trì và đi vào hoạt động bình thường. Các bạn có thể đăng nhập và trải nghiệm Tam Quốc Truyền Kỳ.

Giftcode bảo trì cho S1 - S53

 wdaf " 

Phần thưởng:  2,000,000 bạc + 15 lượt + 100,000 chiến tích 

 HSD: 23h59 ngày 23/10/2020

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo!