Trang chủ \ Tin Tức

Hoàn tất bảo trì ngày 19/05/2020

19/05/2020 17:18 (1 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ

Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã hoàn tất bảo trì và đi vào hoạt động bình thường. Các bạn có thể đăng nhập và trải nghiệm Tam Quốc Truyền Kỳ.

Giftcode bảo trì cho S1 - S53

 "pp52" 

Phần thưởng: 2,000,000 bạc + 15 lượt +100,000 chiến tích + 100,000 uy danh

 HSD: 23h59 ngày /23/05/2020

 

Một vài thay đổi nhỏ so với thông báo

1. Đối tác chưa xử lý được lỗi giới hạn VIP khi mở rương tại S53 nên tạm thời chưa thể sử dụng trong ngày 19/5. NPH sẽ cố gắng xử lý và mở rương trong ngày 20/5. Rất mong người chơi tại S53 thông cảm cho vấn đề này.

2. Mở Tháp Thần Tài cho S53

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo