Trang chủ \ Tin Tức

Giftcode bảo trì ngày 15/09/2020

16/09/2020 14:32 (1 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ

SLG gửi các tướng quân Giftcode bảo trì thứ 3 (15/09/2020):

Giftcode bảo trì cho S1 - S53

 "usmz" 

Phần thưởng: 2,000,000 bạc + 15 lượt + 100,000 chiến tích

 HSD: 23h59 ngày 18/09/2020

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo!