Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 08/2020

25/08/2020 19:00 (1 tháng trước)

I. THÁP THẦN TÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 26 tháng 08 ~ 09:00 ngày 01 tháng 09

Phạm vi event: S1~S53

Nội dung event:

Tặng điểm yêu thích thần tướng Lưu Bị

Quy tắc event

  1. Cửa vào event
  2. Event tổng cộng có 7 tầng lần lượt có 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 biểu tượng nhỏ, mỗi biểu tượng đại diện cho 1 nhiệm vụ event
  3. Tất cả người chơi xuất phát bằng nhau đều từ tầng 1, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và lĩnh thưởng qua cửa ở tầng 1, lập tức mở tầng 2, cứ vậy suy ra.
  4. Thời gian nhiệm vụ mỗi tầng tính từ sau khi lĩnh thưởng ở tầng trước đến khi rời khỏi tầng này, sau đó sẽ kết thúc.
  5. Phần thưởng hoa hồng: Chỉ cần có người chơi khác cùng đạt số tầng nào đó với bạn, sẽ nhận được phần thưởng hoa hồng.
  6. Phần thưởng event: phần thưởng event chia thành 4 loại, chi tiết dưới đây:

[Phần thưởng nhiệm vụ]

Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở mỗi biểu tượng, có thể lĩnh thưởng 1 lần từ biểu tượng này, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng mỗi tầng]

Chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở số tầng hiện tại, là có thể lĩnh 1 phần thưởng thông quan, đồng thời mở ra khiêu chiến người chơi ở tầng tiếp theo, mỗi tầng chỉ có thể lĩnh 1 lần, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng hoa hồng]

Chỉ cần xuất hiện ở tầng thứ 3 trở lên, khi người chơi vào được số tầng chỉ định, cùng thời gian có người chơi khác cũng đạt được tầng này, lúc này sẽ xuất hiện nút hoa hồng, click vào sẽ được lĩnh 1 phần thưởng hoa hồng, phần thưởng hoa hồng có thể thêm nhiều lần.

Mỗi tầng có phần thưởng hoa hồng tương ứng, số tầng càng cao, số người càng nhiều, phần thưởng hoa hồng càng phong phú, nhưng cần chú ý chỉ có thể lĩnh phần thưởng hoa hồng ở tầng cao nhất hiện tại.

[Phần thưởng mỗi ngày]

Mỗi ngày người chơi có thể lĩnh phần thưởng mỗi ngày tương ứng với số tầng hoàn thành cao nhất hiện tại, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú, phần thưởng mỗi ngày chỉ có thể lĩnh 1 lần.

 

 

 

II. NẠP XU TÍCH LŨY 

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 26 tháng 08 ~ 09:00 ngày 01 tháng 09

Phạm vi event: S1~S53

Nội dung event: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến số lượng nhất định sẽ nhận được 1 phần quà tương ứng, phần thưởng như sau:

 

 

III. BẢNG XẾP HẠNG UY DANH

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 26 tháng 08 ~ 09:00 ngày 01 tháng 09

Phạm vi sự kiện: S1 ~ S53

Giới thiệu sự kiện: Sự kiện BXH Uy danh chia thành BXH lượng Uy danh tăng và BXH tổng Uy danh.

BXH lượng Uy danh tăng:

Mỗi người chơi trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần tăng nhanh lượng Uy danh của bản thân, Top 10 người chơi có lượng Uy danh tăng nhiều nhất có thể nhận ngay phần thưởng hậu hĩnh.

Ví dụ 1:

Người chơi A vào ngày 20/12/2019 có 1000 Uy danh, sau khi sự kiện kết thúc, Uy danh tăng đến 1200

Người chơi B vào ngày 20/12/2019 có 800 Uy danh, khi sự kiện kết thúc, Uy danh tăng đến 1100

[Kết quả] Người chơi B trong thời gian sự kiện có số Uy danh tăng là 300, nhiều hơn người chơi A, vì vậy sẽ thắng trong sự kiện này.

Ví dụ 2: Giả sử người chơi đã đạt số điểm Uy danh hệ thống trừ đi mỗi ngày, trong thời gian tiến hành sự kiện, sẽ không tính điểm Uy danh khấu trừ hàng ngày, hệ thống sẽ chỉ tính điểm Uy danh tăng lên của người chơi.

1) Phần thưởng bảng xếp hạng server

2) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

 

 

IV. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 26 tháng 08 ~ 09:00 ngày 01 tháng 09

Phạm vi event: S1~S53

Giải thích hoạt động: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

3. Đổi diểm không hạn chế, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

 

V. GIẢM GIÁ

1. Giảm giá Khoan 30%

2. Giảm giá 20% mua lượt quay.

3. Giảm 50% giá chợ đen, 50% giá làm mới chợ đen, giảm thời gian làm mới xuống 3h

4. Giảm 30% giá đặc công

5. Giảm 20% giá ưu đãi ngày hè ( giảm giá các vật phẩm mua = Xu )

6. Giảm giá mua lượt 20%