Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 06/2020

23/06/2020 09:31 (5 tháng trước)

I. SỰ KIỆN TIÊU XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 23 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 30 tháng 06/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Giới thiệu hoạt động:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ hoạt động:

 

 

 

II. VÒNG QUAY HOÀNG KIM

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 23 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 30 tháng 06/2020

Phạm vi event: S1~S53

Nội dung sự kiện: Nạp tích lũy 250 xu có thể nhận 1 lần quay thưởng, phần thưởng là số lượng xu khác nhau.

1. Người chơi nạp tích lũy số xu là bội của 250 sẽ nhận được cơ hội quay thưởng;

2. Khi số lần quay thưởng đã đủ, chọn “Quay 10 lần” sẽ liên tục quay nhận thưởng 10 lần;

3. Tiêu hao số lượt quay thưởng sẽ nhận số lượng xu khác nhau;

4. Khi số lần quay thưởng mỗi ngày đạt 10 lần, 30 lần, 50 lần, 100 lần, sẽ nhận được phần thưởng bonus;

5. Số lần quay thưởng tích lũy được reset vào 5 giờ sáng hàng ngày.

 

 

 

III. HIÊN ĐỊA CHI LUÂN

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 23 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 30 tháng 06/2020

Phạm vi event: S1~S53

Quy tắc sự kiện: Trong thời gian sự kiện, số lần rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi sự kiện kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo xếp hạng.

Phần thưởng sự kiện:

1)  Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

2) Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

IV. BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT

Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 23 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 30 tháng 06/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Quy tắc hoạt động: Mỗi ngày số lượt tiêu hao đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, mỗi lần tiêu hao 1 lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, tích điểm được tính vào bảng xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ phát thưởng căn cứ theo xếp hạng.

Phần thưởng hoạt động:

1) Phần thưởng hàng ngày

2) Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

V. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 23 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 30 tháng 06/2020

Phạm vi event: S1~S53

Giải thích hoạt động: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

3. Đổi diểm không hạn chế, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

 

 

VI. GIẢM GIÁ

1. Giảm giá mua Lượt quay  20%

2. Giảm giá mua lượt 30%

3. Giảm giá lượt mua võ đài 50%

4. Giảm 50% giá mở ô linh thú

5. Giảm 20% giá Mệnh Tinh.

6. Làm mới kỹ năng và nuôi linh thú giảm 20%