Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 06/2020

15/06/2020 19:00 (2 tuần trước)

 I. NẠP XU TÍCH LŨY 

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 06 ~ 09:00 ngày 23 tháng 06

Phạm vi event: S1~S53

Nội dung event: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến số lượng nhất định sẽ nhận được 1 phần quà tương ứng, phần thưởng như sau:

 

 

 

II. THIÊN ĐỊA CHI LUÂN

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 06 ~ 09:00 ngày 23 tháng 06

Phạm vi event: S1~S53

Quy tắc sự kiện: Trong thời gian sự kiện, số lần rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi sự kiện kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo xếp hạng.

Phần thưởng sự kiện:

1)  Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

2) Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

III. THÁP THẦN TÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 06 ~ 09:00 ngày 23 tháng 06

Phạm vi event: S1~S53

Nội dung event:

Quy tắc event

  1. Cửa vào event
  2. Event tổng cộng có 7 tầng lần lượt có 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 biểu tượng nhỏ, mỗi biểu tượng đại diện cho 1 nhiệm vụ event
  3. Tất cả người chơi xuất phát bằng nhau đều từ tầng 1, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và lĩnh thưởng qua cửa ở tầng 1, lập tức mở tầng 2, cứ vậy suy ra.
  4. Thời gian nhiệm vụ mỗi tầng tính từ sau khi lĩnh thưởng ở tầng trước đến khi rời khỏi tầng này, sau đó sẽ kết thúc.
  5. Phần thưởng hoa hồng: Chỉ cần có người chơi khác cùng đạt số tầng nào đó với bạn, sẽ nhận được phần thưởng hoa hồng.
  6. Phần thưởng event: phần thưởng event chia thành 4 loại, chi tiết dưới đây:

[Phần thưởng nhiệm vụ]

Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở mỗi biểu tượng, có thể lĩnh thưởng 1 lần từ biểu tượng này, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng mỗi tầng]

Chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở số tầng hiện tại, là có thể lĩnh 1 phần thưởng thông quan, đồng thời mở ra khiêu chiến người chơi ở tầng tiếp theo, mỗi tầng chỉ có thể lĩnh 1 lần, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng hoa hồng]

Chỉ cần xuất hiện ở tầng thứ 3 trở lên, khi người chơi vào được số tầng chỉ định, cùng thời gian có người chơi khác cũng đạt được tầng này, lúc này sẽ xuất hiện nút hoa hồng, click vào sẽ được lĩnh 1 phần thưởng hoa hồng, phần thưởng hoa hồng có thể thêm nhiều lần.

Mỗi tầng có phần thưởng hoa hồng tương ứng, số tầng càng cao, số người càng nhiều, phần thưởng hoa hồng càng phong phú, nhưng cần chú ý chỉ có thể lĩnh phần thưởng hoa hồng ở tầng cao nhất hiện tại.

[Phần thưởng mỗi ngày]

Mỗi ngày người chơi có thể lĩnh phần thưởng mỗi ngày tương ứng với số tầng hoàn thành cao nhất hiện tại, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú, phần thưởng mỗi ngày chỉ có thể lĩnh 1 lần.

 

 

 

IV. SĂN DẤU ẤN CẤP 5 – MỞ BÁN DẤU ẤN CẤP 6

Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 16 tháng 06 ~ 09:00 ngày 23 tháng 06

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Quy tắc event:

Trong thời gian event, khi tham gia chiến dịch có thể nhận được các nguyên liệu như Hồng Ngọc, Thương Ngọc, Hoàng Thủy Tinh ... 

Người chơi sử dụng các nguyên liệu thu được để đổi dấu ấn cấp 5 trong mục "Ưu đãi ngày hè"

Cùng trong mục "Ưu đãi ngày hè" mở bán 3 loại ấn Dũng - Trí - Kỹ cấp 6 với giá 499,999 xu/ấn.

 

 

 

V. GIẢM GIÁ

1. Giảm 30% giá khoan

2. Giảm 20% giá vòng quay

3. Giảm 30% giá chuyển sinh tướng

4. Giảm 50% giá mua Đột Phi Lệnh