Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 3/2020

09/03/2020 19:00 (3 tuần trước)

 

I. NGỰ TỨ KIM BÀI

Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 10 tháng 03/2020 ~ 09:00 ngày 17 tháng 03/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S51

Thiết lập đồ rơi:

-Sau bảo trì ngày 10 tháng 03/2020 ~ 09:00 ngày 17 tháng 03/2020, người chơi có thể nhận được nguyên liệu, mua nguyên liệu, thông qua chiến dịch đặc biệt, BXH Kim bài sẽ tăng tích điểm;

-09:00 ngày 17 tháng 03 ~ 10:00 ngày 24 tháng 03 , chiến dịch sẽ không rơi nguyên liệu nữa, tuy nhiên vẫn có thể mua, có thể tạo và ban tặng kim bài, nhưng sẽ không được tính trong BXH

Thống kê tích điểm:

Dựa vào tích điểm của người chơi trong thời gian sau bảo trì cho đến ngày 17/03/2020, hệ thống sẽ phát thưởng theo xếp hạng, người chơi có thể nhận thưởng thông qua thư hệ thống.

Giới thiệu hệ thống:

Trong thời gian event, trong Kim bài Ngự Tứ, người chơi có thể tiêu hao nguyên liệu ban tặng võ tướng kim bài, nâng cao thực lực của võ tướng.

- Có thể thông qua chiến dịch nhận Kim sa, Hổ nha, Quy giáp, Hạc vũ hoặc mua lễ bao để nhận.

- Chỉ có thể thông qua mua lễ bao để nhận Hán bạch ngọc.

- Mỗi lần tạo kim bài có thể nhận được tích điểm, 10 người có tích điểm nhiều nhất sẽ được thưởng thêm.

- Tạo Phục hổ chi dũng 100 điểm, Thiên quân chi thống 100 điểm, Vận trù chi trí 100 điểm, Bình bộ thanh vân lệnh 500 điểm.

- Khi event kết thúc, tất cả các nguyên liệu sẽ bị xóa hết, người chơi nên tranh thủ sử dụng.

- Chỉ người chơi từ VIP1 trở lên được tham gia event này.

Giá mua nguyên liệu:

Nguyên liệu cần:

Lễ bao nguyên liệu: 

 

 

 

II.TÀI BẢO CỔ ĐẠI

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 10 tháng 03/2020 ~ 09:00 ngày 17 tháng 03/2020

Phạm vi sự kiện: S1~S51

Quy tắc sự kiện:

Rương phổ thông

Cách nhận:

 Mua bằng xu: 10 xu 1 chiếc, giá cố định

Rương trung cấp

Cách nhận:

 Mua bằng xu: 30 xu 1 chiếc, giá cố định

Rương cao cấp

1. Rương cao cấp ban đầu là mảnh, cứ 5 mảnh có thể hợp thành 1 Rương cao cấp. Cần có đủ 5 mảnh mưới có thể mở 1 Rương cao cấp.

2. Mở rương đặc biệt cần tiêu 50 xu.

3. Cách  nhận mảnh rương:

1) Cứ mở 10 rương phổ thông sẽ nhận được 1 mảnh rương cao cấp

2) Cứ mở 5 rương trung cấp sẽ nhận được 1 mảnh rương cao cấp

Chú ý:

- Số mảnh tích lũy được làm mới vào 5 giờ sáng hàng ngày

 

 

 

III. SỰ KIỆN TIÊU XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 10 tháng 03/2020 ~ 09:00 ngày 17 tháng 03/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S51

Giới thiệu hoạt động:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ hoạt động:

 

 

IV. BXH THU THUẾ

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 10 tháng 03/2020 ~ 09:00 ngày 17 tháng 03/2020

Phạm vi event: S1~S51

Quy tắc event: Trong thời gian event, số lần Thu thuế và Thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, mỗi 1 lần thu thuế và thu thuế tăng cường sẽ nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng event:

1) Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

2) Tính tổng số lần thu thuế và thu thuế tăng cường, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

3) Phần thưởng bảng xếp hạng server

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

 

 

V. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 10 tháng 03/2020 ~ 09:00 ngày 17 tháng 03/2020

Phạm vi event: S1~S51

Giải thích hoạt động: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

3. Đổi diểm không hạn chế, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

 

 

VI. SỰ KIỆN TÍCH NẠP

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 10 tháng 03/2020 ~ 09:00 ngày 17 tháng 03/2020

Giới thiệu hoạt động: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt các mốc nạp sau được nhận thưởng

Mốc 1: 70,000 xu

Phần thưởng: 1 đồ Cửu Châu tự chọn

Mốc 2: 150,000 xu

Phần thưởng: 1 bảo thạch 14

Lưu ý:

- Mốc thưởng không cộng dồn, người chơi chỉ có thể nhận 1 trong 2 mốc thưởng

- Xu phải nạp vào trong game mới được tính sự kiện

- Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi gửi mail về địa chỉ hotro@slg.vn để chọn phần thưởng

 

 

VII. GIẢM GIÁ

1. Thu thuế tăng cường * 1.5 , giới hạn thu thuế 90 xu

2. Giảm giá Khoan 30%

3.Giảm 50% giá mua lượt đánh Võ Đài

4. Giảm 50% giá mở ô linh thú

5. Giảm 20% giá Ưu đãi ngày hè.

6.Giảm 50% giá chợ đen, 50% giá làm mới chợ đen, giảm thời gian làm mới xuống 3h