Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 05/2020

04/05/2020 19:00 (4 tháng trước)

I. SỰ KIỆN TIÊU XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 06 tháng 05/2020 ~ 09:00 ngày 12 tháng 05/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Giới thiệu hoạt động:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ hoạt động:

 

 

 

II. THIÊN ĐỊA CHI LUÂN

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 06 tháng 05/2020 ~ 09:00 ngày 12 tháng 05/2020

Phạm vi event: S1~S53

Quy tắc sự kiện: Trong thời gian sự kiện, số lần rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi sự kiện kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo xếp hạng.

Phần thưởng sự kiện:

1)  Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

2) Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng hạng liên server

 

 

 

III. BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT

 

 

Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 06 tháng 05/2020 ~ 09:00 ngày 12 tháng 05/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Quy tắc hoạt động: Mỗi ngày số lượt tiêu hao đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, mỗi lần tiêu hao 1 lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, tích điểm được tính vào bảng xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ phát thưởng căn cứ theo xếp hạng.

Phần thưởng hoạt động:

1) Phần thưởng hàng ngày

2 Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

 

IV. ĐÀO HOA CỐC

Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 06 tháng 05/2020 ~ 09:00 ngày 12 tháng 05/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Nội dung hoạt động: Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:

1) Người chơi lv121 trở lên sẽ vào bản đồ 1, từ level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2

2) Bản đồ mỗi lần tiến vào được quyết định dựa theo cấp bậc trước đó của người chơi.

 

 

 

V.  SĂN DẤU ẤN CẤP 5 – MỞ BÁN DẤU ẤN CẤP 6

Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 06 tháng 05/2020 ~ 09:00 ngày 12 tháng 05/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Quy tắc event:

Trong thời gian event, khi tham gia chiến dịch có thể nhận được các nguyên liệu như Hồng Ngọc, Thương Ngọc, Hoàng Thủy Tinh ... 

Người chơi sử dụng các nguyên liệu thu được để đổi dấu ấn cấp 5 trong mục "Ưu đãi ngày hè"

Cùng trong mục "Ưu đãi ngày hè" mở bán 3 loại ấn Dũng - Trí - Kỹ cấp 6 với giá 499,999 xu/ấn.

 

 

 

 

 

VI. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 06 tháng 05/2020 ~ 09:00 ngày 12 tháng 05/2020

Phạm vi event: S1~S53

Giải thích hoạt động: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

3. Đổi diểm không hạn chế, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

 

 

VII. GIẢM GIÁ

1. Giảm giá mua lượt 50%

2. Giảm giá 20% mua lượt quay.

3. Giảm giá đặc công 30%

4. Giảm giá 30% mua lượt Võ Đài

5. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú.