Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 06/2020

01/06/2020 19:00 (7 tháng trước)

I. SỰ KIỆN TIÊU XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 09 tháng 06/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Giới thiệu hoạt động:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ hoạt động:

 

 

 

II. BXH THU THUẾ

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 09 tháng 06/2020

Phạm vi event: S1~S53

Quy tắc event: Trong thời gian event, số lần Thu thuế và Thu thuế tăng cường mỗi ngày đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, mỗi 1 lần thu thuế và thu thuế tăng cường sẽ nhận được 1 điểm, và tiến hành xếp hạng tương ứng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo số điểm, phát phần thưởng theo thứ hạng.

Phần thưởng event:

1) Mỗi ngày tiến hành thu thuế hoặc thu thuế tăng cường đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

2) Tính tổng số lần thu thuế và thu thuế tăng cường, số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định, có thể nhận được phần thưởng sau:

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

III. BẢNG XẾP HẠNG HÀO PHÓNG ĐẠI DANH

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 09 tháng 06/2020

Phạm vi event: S1~S53

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, kim mãnh tiến, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event: Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày, phần thưởng tích điểm tích lũy và Phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1)Phần thưởng hàng ngày (reset 5:00 hàng ngày)

2)Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

IV. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 09 tháng 06/2020

Phạm vi event: S1~S53

Giải thích hoạt động: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 Tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 Tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1Tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

3. Đổi diểm không hạn chế, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

 

 

V. SỰ KIỆN TÍCH NẠP

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 09 tháng 06/2020

Giới thiệu hoạt động: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt mốc nạp sau được nhận thưởng

Mốc 70,000 xu

Phần thưởng: 1 đồ Cửu Châu tự chọn

Mốc 150,000 xu

Phần thưởng 1 Bảo Thạch Lv14

Lưu ý:

- Xu phải nạp vào trong game mới được tính sự kiện

- Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi gửi mail về địa chỉ hotro@slg.vn để chọn phần thưởng

 

 

 

VI. SĂN DẤU ẤN CẤP 5 – MỞ BÁN DẤU ẤN CẤP 6

Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 02 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 09 tháng 06/2020

Phạm vi hoạt động: S1~S53

Quy tắc event:

Trong thời gian event, khi tham gia chiến dịch có thể nhận được các nguyên liệu như Hồng Ngọc, Thương Ngọc, Hoàng Thủy Tinh ... 

Người chơi sử dụng các nguyên liệu thu được để đổi dấu ấn cấp 5 trong mục "Ưu đãi ngày hè"

Cùng trong mục "Ưu đãi ngày hè" mở bán 3 loại ấn Dũng - Trí - Kỹ cấp 6 với giá 499,999 xu/ấn.

 

 

 

VII. GIẢM GIÁ

1. Giảm giá mua lượt 50%

2. Giảm giá 20% mua lượt quay.

3. Giảm giá đặc công 30%

4. Giảm giá 30% mua lượt Võ Đài

5. Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú.