Hoàn tất bảo trì ngày 021/07/2020

Hoàn tất bảo trì ngày 021/07/2020

04/08/2020 17:02 (4 ngày trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 08/2020

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 08/2020

03/08/2020 19:00 (5 ngày trước)

I. THÁP THẦN TÀI Thời gian event: Sau bảo trì ngày 04 tháng 08 ~ 09:00 ngày 11 tháng 08 Phạm vi ev...

Thông báo bảo trì  ngày 04/08

Thông báo bảo trì ngày 04/08

03/08/2020 18:00 (5 ngày trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì ngày 28/07 - Thông báo về Big Update

Hoàn tất bảo trì ngày 28/07 - Thông báo về Big Update

28/07/2020 16:44 (1 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 07 và tuần 1 tháng 08/2020

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 07 và tuần 1 tháng 08/2020

27/07/2020 19:00 (1 tuần trước)

I. VÒNG QUAY HOÀNG KIM Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 07 ~ 09:00 ngày 04 tháng 08/2020...

Thông báo bảo trì  ngày 28/07

Thông báo bảo trì ngày 28/07

27/07/2020 18:30 (1 tuần trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì ngày 021/07/2020

Hoàn tất bảo trì ngày 021/07/2020

21/07/2020 17:14 (2 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 7

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 7

21/07/2020 09:59 (2 tuần trước)

Nội dung :  - Người chơi hoàn thành tầng 7 Tháp + Nổ bồn sớm nhất Phần thưởng : 1 trang bị 35%  ...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 07/2020

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 07/2020

20/07/2020 19:00 (2 tuần trước)

I. SỰ KIỆN TIÊU XU Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 07/2020 ~ 09:00 ngày 28 tháng 07/2020...

Thông báo bảo trì  ngày 21/07

Thông báo bảo trì ngày 21/07

20/07/2020 18:30 (2 tuần trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì ngày 14/07/2020

Hoàn tất bảo trì ngày 14/07/2020

14/07/2020 15:20 (3 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 3 tháng 7

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 3 tháng 7

13/07/2020 20:00 (3 tuần trước)

 Nội dung:  Người chơi đạt Top 1 cả 2 BXH Liên server của Sự kiện BXH Võ Đài và BXH Thu Thuế nhận t...