Thông báo dừng phát hành Tam Quốc Truyền Kỳ

Thông báo dừng phát hành Tam Quốc Truyền Kỳ

14/04/2021 09:46 (20 giờ trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Kể từ ngày đầu ra mắt, Tam Quốc Truyền Kỳ đã nhận được rất nhiều sự qu...

Thông báo bảo trì đột xuất toàn bộ máy chủ ngày 09/04

Thông báo bảo trì đột xuất toàn bộ máy chủ ngày 09/04

09/04/2021 13:49 (5 ngày trước)

Chư vị tướng quân thân mến BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo tiến hành bảo trì đột xuất toà...

Hoàn tất bảo trì ngày 06/04/2021

Hoàn tất bảo trì ngày 06/04/2021

06/04/2021 16:23 (1 tuần trước)

  Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2021

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2021

05/04/2021 19:00 (1 tuần trước)

I, BÁ VƯƠNG CHIẾN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 06 tháng 04/2021 ~ 08:00 ngày 13 tháng 04/2021...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 04/2021

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 04/2021

30/03/2021 11:27 (2 tuần trước)

I. THÁP THẦN TÀI - THẦN TƯỚNG ĐIÊU THUYỀN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 30 tháng 03/2021 ~ 08:0...

Thông báo bảo trì  ngày 30/03

Thông báo bảo trì ngày 30/03

29/03/2021 19:00 (2 tuần trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì ngày 23/03/2021

Hoàn tất bảo trì ngày 23/03/2021

23/03/2021 16:48 (3 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã hoà...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2021

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2021

22/03/2021 19:00 (3 tuần trước)

I. THIÊN ĐỊA CHI LUÂN Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 23 tháng 03/2021 ~ 08:00 ngày 30 tháng...

Thông báo bảo trì  ngày 23/03/2021

Thông báo bảo trì ngày 23/03/2021

22/03/2021 18:00 (3 tuần trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì ngày 17/03/2021

Hoàn tất bảo trì ngày 17/03/2021

17/03/2021 17:05 (4 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã hoà...

Thay đổi thời gian bảo trì tuần 3 tháng 3.2021

Thay đổi thời gian bảo trì tuần 3 tháng 3.2021

16/03/2021 10:19 (4 tuần trước)

Kính chào chư vị tướng quân! BQT xin thông báo thời gian bảo trì tuần 3 sẽ được lùi thời gian san...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2021

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2021

15/03/2021 19:00 (4 tuần trước)

I. THÁP THẦN TÀI - THẦN TƯỚNG QUÁCH GIA Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 03/2021 ~ 08:00...