[Tính Năng] Xưởng Dệt

[Tính Năng] Xưởng Dệt

27/10/2016 03:53 (4 năm trước)

Xin chào chư vị Tướng Quân , hôm nay tại hạ sẽ hướng dẫn chư vị Tướng Quân một cách kiếm bạc mỗi ng...

[Giới Thiệu] Công trình

[Giới Thiệu] Công trình

26/10/2016 03:25 (4 năm trước)

1.Đại Điện           Đại Điện là công trình quan trọng nhất của thành Tướng Quân. Tất cả các công...