Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 10/2020

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 10/2020

26/10/2020 20:00 (2 ngày trước)

I. SỰ KIỆN TIÊU XU Thời gian event: Sau bảo trì ngày 27 tháng 10/2020 ~ 08:00 ngày 03 tháng 10/2020...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 10/2020

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 10/2020

20/10/2020 16:00 (1 tuần trước)

I. THÁP THẦN TÀI Thời gian event: Sau bảo trì ngày 20 tháng 10/2020 ~ 08:00 ngày 27 tháng 10/2020...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 10/2020

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 10/2020

12/10/2020 19:00 (2 tuần trước)

I. THIÊN ĐỊA CHI LUÂN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 13 tháng 10 ~ 08:00 ngày 20 tháng 10/2020...

SỰ KIỆN NẠP MỐC NHẬN THƯỞNG

SỰ KIỆN NẠP MỐC NHẬN THƯỞNG

29/09/2020 16:30 (4 tuần trước)

Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 29 tháng 09/2020 ~ 08:00 ngày 13 tháng 10/2020 Trong thời gia...

Chuỗi sự kiện Trung Thu 2020

Chuỗi sự kiện Trung Thu 2020

28/09/2020 19:30 (1 tháng trước)

I. THÁP THẦN TÀI Thời gian event: Sau bảo trì ngày 29 tháng 09/2020 ~ 08:00 ngày 13 tháng 10/2020...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2020

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2020

21/09/2020 19:00 (1 tháng trước)

I. THIÊN ĐỊA CHI LUÂN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 22 tháng 09 ~ 08:00 ngày 29 tháng 09/2020...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 09/2020

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 09/2020

07/09/2020 19:00 (1 tháng trước)

I. SỰ KIỆN TIÊU XU Thời gian event: Sau bảo trì ngày 09 tháng 09/2020 ~ 09:00 ngày 15 tháng 09/2020...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 1 tháng 9

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 1 tháng 9

31/08/2020 19:10 (1 tháng trước)

Nội dung : Người chơi hoàn thành mục tiêu sau để nhận thưởng Nổ bồn nhận thưởng: 1 trang bị Cửu Châ...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 09/2020

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 09/2020

31/08/2020 19:00 (1 tháng trước)

I. VÒNG QUAY HOÀNG KIM Thời gian event: Sau bảo trì ngày 01 tháng 09~09:00 ngày 08 tháng 09/2020 P...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 8

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 8

26/08/2020 17:12 (2 tháng trước)

Nội dung : Người chơi hoàn thành các mục tiêu sau để nhận thưởng Mục 1: Người chơi Nổ Bồn + Hoàn th...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 08/2020

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 08/2020

25/08/2020 19:00 (2 tháng trước)

I. THÁP THẦN TÀI Thời gian event: Sau bảo trì ngày 26 tháng 08 ~ 09:00 ngày 01 tháng 09 Phạm vi e...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 08/2020

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 08/2020

17/08/2020 19:00 (2 tháng trước)

I. NGÂN HÀNG XU Thời gian event: Sau bảo trì ngày 18 tháng 08 ~ 09:00 ngày 25 tháng 08 Phạm vi eve...