Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2021

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2021

05/04/2021 19:00 (1 tuần trước)

I, BÁ VƯƠNG CHIẾN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 06 tháng 04/2021 ~ 08:00 ngày 13 tháng 04/2021...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 04/2021

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 04/2021

30/03/2021 11:27 (2 tuần trước)

I. THÁP THẦN TÀI - THẦN TƯỚNG ĐIÊU THUYỀN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 30 tháng 03/2021 ~ 08:0...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2021

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2021

22/03/2021 19:00 (3 tuần trước)

I. THIÊN ĐỊA CHI LUÂN Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 23 tháng 03/2021 ~ 08:00 ngày 30 tháng...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2021

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2021

15/03/2021 19:00 (4 tuần trước)

I. THÁP THẦN TÀI - THẦN TƯỚNG QUÁCH GIA Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 03/2021 ~ 08:00...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 03/2021

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 03/2021

08/03/2021 19:00 (1 tháng trước)

I. THIÊN ĐỊA CHI LUÂN Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 09 tháng 03/2021 ~ 08:00 ngày 16 tháng...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 03/2021

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 03/2021

01/03/2021 18:30 (1 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG DỆT Thời gian event: Sau bảo trì ngày 02 tháng 03/2021 ~ 08:00 ngày 09 tháng 03/20...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 02/2021

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 02/2021

23/02/2021 19:00 (1 tháng trước)

I. THÁP THẦN TÀI - THẦN TƯỚNG ĐIÊU THUYỀN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 24 tháng 02/2021 ~ 08:0...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 02/2021

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 02/2021

18/02/2021 19:00 (1 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG DỆT Thời gian event: Sau bảo trì ngày 19 tháng 02/2021 ~ 08:00 ngày 24 tháng 02/20...

Sự kiện ưu đãi Mừng Tết Nguyên Đán 2021  và thông báo lịch nghỉ Tết

Sự kiện ưu đãi Mừng Tết Nguyên Đán 2021 và thông báo lịch nghỉ Tết

08/02/2021 19:14 (2 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân, Nhà phát hành SLG xin gửi chư vị tướng quân sự kiện Mừng Tết Nguyên Đá...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 02/2021

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 02/2021

04/02/2021 19:00 (2 tháng trước)

I. THÁP THẦN TÀI - THẦN TƯỚNG TRIỆU VÂN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 05 tháng 02/2021 ~ 08:00...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 02/2021

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 02/2021

01/02/2021 19:30 (2 tháng trước)

I. THÁP THẦN TÀI - THẦN TƯỚNG ĐIÊU THUYỀN Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 02 tháng 02/2021 ~...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 01/2021

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 01/2021

25/01/2021 18:04 (2 tháng trước)

I. MUA NHANH Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 26 tháng 01/2021 ~ 08:00 ngày 02 tháng 02/2021...