Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 08/2020

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 08/2020

03/08/2020 19:00 (5 ngày trước)

I. THÁP THẦN TÀI Thời gian event: Sau bảo trì ngày 04 tháng 08 ~ 09:00 ngày 11 tháng 08 Phạm vi ev...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 07 và tuần 1 tháng 08/2020

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 07 và tuần 1 tháng 08/2020

27/07/2020 19:00 (1 tuần trước)

I. VÒNG QUAY HOÀNG KIM Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 07 ~ 09:00 ngày 04 tháng 08/2020...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 7

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 7

21/07/2020 09:59 (2 tuần trước)

Nội dung :  - Người chơi hoàn thành tầng 7 Tháp + Nổ bồn sớm nhất Phần thưởng : 1 trang bị 35%  ...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 07/2020

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 07/2020

20/07/2020 19:00 (2 tuần trước)

I. SỰ KIỆN TIÊU XU Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 07/2020 ~ 09:00 ngày 28 tháng 07/2020...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 3 tháng 7

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 3 tháng 7

13/07/2020 20:00 (3 tuần trước)

 Nội dung:  Người chơi đạt Top 1 cả 2 BXH Liên server của Sự kiện BXH Võ Đài và BXH Thu Thuế nhận t...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 07/2020

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 07/2020

13/07/2020 19:00 (3 tuần trước)

    I. SỰ KIỆN TIÊU XU Thời gian event: Sau bảo trì ngày 14 tháng 07/2020 ~ 09:00 ngày 21 tháng 0...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 7

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 7

07/07/2020 17:00 (1 tháng trước)

Nội dung:  1/ Người chơi hoàn thành tầng 7 Tháp Thần Tài + Top 1 BXH Khoan liên server nhận thưởng:...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 07/2020

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 07/2020

06/07/2020 19:00 (1 tháng trước)

I. THÁP THẦN TÀI Thời gian event: Sau bảo trì ngày 07 tháng 07 ~ 09:00 ngày 14 tháng 07 Phạm vi ev...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 07/2020

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 07/2020

29/06/2020 19:00 (1 tháng trước)

I. SỰ KIỆN TÍCH NẠP – HOÀN TRẢ TIÊU XU Ưu đãi cực lớn trước thềm mừng sinh nhật SLG Thời gian hoạt...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 06/2020

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 06/2020

23/06/2020 09:31 (1 tháng trước)

I. SỰ KIỆN TIÊU XU Thời gian event: Sau bảo trì ngày 23 tháng 06/2020 ~ 09:00 ngày 30 tháng 06/2020...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 06/2020

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 06/2020

15/06/2020 19:00 (1 tháng trước)

 I. NẠP XU TÍCH LŨY  Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16 tháng 06 ~ 09:00 ngày 23 tháng 06 Phạm v...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 06/2020

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 06/2020

09/06/2020 18:14 (1 tháng trước)

I. XẾP HẠNG ĐỈNH PHONG Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 09 tháng 06~09:00 ngày 16 tháng 06/202...