Hoàn tất bảo trì định ky ngày 04/06

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 04/06

04/06/2019 12:00 (3 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 1 tháng 6/2019

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 1 tháng 6/2019

04/06/2019 11:55 (3 tháng trước)

Nội dung: Người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ leo tháp tầng 7 sớm nhất mỗi server sẽ nhận được phần...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 6/2019

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 6/2019

03/06/2019 21:00 (3 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG DỆT Thời gian event: Sau bảo trì ngày 04 tháng 06 ~ 09:00 ngày 11 tháng 06 Phạm v...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 04/06

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 04/06

03/06/2019 20:30 (3 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Thông báo bảo trì máy chủ ngày 29/05

Thông báo bảo trì máy chủ ngày 29/05

29/05/2019 21:59 (3 tháng trước)

Chư vị tướng quân thân mến BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo tiến hành bảo trì toàn bộ máy...

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 28/05

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 28/05

28/05/2019 10:45 (3 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 5 tháng 5/2019

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 5 tháng 5/2019

28/05/2019 10:30 (3 tháng trước)

Nội dung : Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận được 1 trang bị Cửu Châu tự chọn bao gồm đồ công hoặc...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 5/2019

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 5/2019

27/05/2019 21:00 (3 tháng trước)

I.Bảng xếp hạng lượt Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 05 ~ 09:00 ngày 04 tháng 06 Phạm v...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 28/05

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 28/05

27/05/2019 20:30 (3 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 21/05

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 21/05

21/05/2019 11:30 (4 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 5/2019

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 5/2019

20/05/2019 20:59 (4 tháng trước)

I. ĐẤU ĐỈNH PHONG Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 05 ~ 09:00 ngày 28 tháng 05 Phạm vi e...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 21/05

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 21/05

20/05/2019 20:30 (4 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...