Chuỗi sự kiện: Kỷ niệm sinh nhật 2 năm Tam Quốc Truyền Kỳ

Chuỗi sự kiện: Kỷ niệm sinh nhật 2 năm Tam Quốc Truyền Kỳ

12/11/2018 20:59 (3 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG BINGO Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 13/11 ~ 09:00 ngày 20/11 Phạm vi sự kiệ...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 13/11

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 13/11

12/11/2018 20:30 (3 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 06/11

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 06/11

06/11/2018 11:15 (3 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 11/2018

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 11/2018

06/11/2018 10:03 (3 tháng trước)

Nội dung : Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận được 1 trang bị Cửu Châu tự chọn bao gồm đồ công hoặc...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 11/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 11/2018

05/11/2018 21:00 (3 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG VÒNG QUAY Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 06/11 ~ 09:00 ngày 13/11 Phạm vi sự...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 06/11

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 06/11

05/11/2018 20:30 (3 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Thông báo: về sự kiện tuần 4 tháng 10/2018

Thông báo: về sự kiện tuần 4 tháng 10/2018

30/10/2018 16:10 (3 tháng trước)

I. Sự kiện Kim Bài Sự kiện kim bài sẽ tạm đóng ở chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 10/2018 Thời gian dự...

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 30/10

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 30/10

30/10/2018 12:30 (3 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 10/2018 và tuần 1 tháng 11/2018

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 10/2018 và tuần 1 tháng 11/2018

29/10/2018 20:59 (3 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG KHOAN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 30/10 ~ 09:00 ngày 06/11 Phạm vi event: S...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 30/10

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 30/10

29/10/2018 20:30 (3 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Thông báo kéo dài thời gian bảo trì ngày 25/10

Thông báo kéo dài thời gian bảo trì ngày 25/10

25/10/2018 14:30 (3 tháng trước)

Chư vị tướng quân thân mến BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo tiến hành bảo trì đột xuất toà...

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 23/10

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 23/10

23/10/2018 13:00 (3 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...