Thông báo bảo trì định kỳ ngày 09/10

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 09/10

08/10/2018 20:30 (2 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

28/09/2018 15:00 (2 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! BQT game Tam Quốc Truyền Kỳ xin cập nhật thêm sự kiện cho event tuần n...

Điều chỉnh  chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

Điều chỉnh chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

25/09/2018 18:00 (2 tháng trước)

 I, HÀO PHÓNG ĐẠI DANH Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25 tháng 9 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10 Phạm...

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 25/09

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 25/09

25/09/2018 17:30 (2 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Thông báo kéo dài thời gian bảo trì định kỳ ngày 25/09

Thông báo kéo dài thời gian bảo trì định kỳ ngày 25/09

25/09/2018 16:09 (2 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo kéo dài bảo trì máy chủ định kỳ. T...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

24/09/2018 21:00 (2 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG KHOAN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25 tháng 9 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10 Phạm...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 25/09

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 25/09

24/09/2018 20:30 (2 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Thông báo: Reset võ đài và Ghép Server 32,33,34

Thông báo: Reset võ đài và Ghép Server 32,33,34

21/09/2018 10:30 (2 tháng trước)

I. Thông báo reset xếp hạng và liên thắng võ đài BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo tới chư vị tướn...

Thông báo bảo trì đột xuất cụm máy chủ S2

Thông báo bảo trì đột xuất cụm máy chủ S2

19/09/2018 16:14 (2 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 18/09

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 18/09

18/09/2018 10:09 (2 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 09/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 09/2018

17/09/2018 21:00 (2 tháng trước)

 I. BẢNG XẾP HẠNG BINGO Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 18/09 ~ 09:00 ngày 25/09 Phạm vi sự ki...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 18/09

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 18/09

17/09/2018 20:30 (2 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...