Thông báo: về sự kiện tuần 4 tháng 10/2018

30/10/2018 16:10 (8 tháng trước)

I. Sự kiện Kim Bài

Sự kiện kim bài sẽ tạm đóng ở chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 10/2018

Thời gian dự kiến mở lại: chiều ngày 31/10

Phạm vi: all server

II. Sự kiện điểm võ đài

Sự kiện điểm võ đài sẽ tạm đóng ở chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 10/2018

Thời gian dự kiến mở lại: chiều ngày 31/10

Phạm vi: S38

 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo