Thông báo kéo dài thời gian bảo trì ngày 23/11

23/11/2018 17:45 (5 tháng trước)

Chư vị tướng quân thân mến

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo tiến hành bảo trì đột xuất toàn bộ máy chủ Tam Quốc Truyền Kỳ

Mục đích: nâng cấp hệ thống, khắc phục hệ thống đường truyền

Thời gian dự kiến: từ 17h45 - 21h00 ngày 23/11/2018

Trong thời gian bảo trì chư vị không thể đăng nhập được vào game. Rất mong chư vị tướng quân sắp xếp thời gian để quay trở lại game ngay sau khi quá trình bảo trì kết thúc. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

                                                                                                                                                              BQT Tam Quốc Truyền Kỳ