Thông báo bảo trì toàn bộ máy chủ ngày 12/04

12/04/2019 08:59 (2 tháng trước)

Chư vị tướng quân thân mến

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Tam Quốc Truyền Kỳ

Mục đích: nâng cấp hệ thống, khắc phục hệ thống đường truyền

Thời gian dự kiến: từ 9h45 - 12h00 ngày 12/04/2019

Trong thời gian bảo trì chư vị không thể đăng nhập được vào game. Rất mong chư vị tướng quân sắp xếp thời gian để quay trở lại game ngay sau khi quá trình bảo trì kết thúc. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này.
 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ