Trang chủ \ Sự Kiện

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 8/2019

08/08/2019 08:55 (2 tháng trước)

 NỔ BỒN NHẬN THÊM CỬU CHÂU - BẢO THẠCH 11 - 10.000 XU

 Nội dung: Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận được 1 trang bị Cửu Châu tự chọn

 Điều kiện cần và đủ : Số lượt quay tối thiểu đạt 2000 lượt quay và nổ bồn bạc

 Không hạn chế số lần nhận thưởng đồ Cửu Châu - chỉ cần nổ bồn bạc

Đăng ký báo danh nhận thưởng với mẫu sau : 

ID Đăng Nhập :

UID : 

Tên Nhân Vật :

Server :

Hình Ảnh chụp full màn hình thời điểm nổ bồn

Thời gian quay nổ bồn

Phần Thưởng : đồ Cửu Châu muốn nhận

Đặc biệt lưu ý: nổ bồn thứ 2 người chơi sẽ nhận thêm 1 viên bảo thạch 11

Vi dụ : 

- Nổ bồn lần đầu : được chọn 1 món Cửu Châu
- Nổ bồn lần thứ 2 : được chọn 1 món Cửu Châu + 1 viên bảo thạch 11
...

TƯỚNG QUÂN NỔ BỒN BẠC CÓ GIÁ TRỊ THẤP NHẤT SẼ ĐƯỢC THƯỞNG THÊM 10.000 XU

Kết thúc sự kiện sẽ tổng kết và trao giải

BÁO DANH  TẠI ĐÂY