Hoàn tất bảo trì định ky ngày 06/11

06/11/2018 11:15 (8 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ

Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã hoàn tất bảo trì và đi vào hoạt động bình thường. Các bạn có thể đăng nhập và trải nghiệm Tam Quốc Truyền Kỳ.

Giftcode bảo trì:

" lbl1 "

Phần thưởng: 300,000 bạc + 5 lượt + 50 lệnh bài

Phạm vi: S1 - S38

 HSD: 23h59 ngày 06/11

Chúc các vị tướng quân có những giây phút tuyệt vời với Tam Quốc Truyền Kỳ.

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ kính báo