Hoàn tất bảo trì định kỳ đột xuất ngày 4/12

04/12/2018 16:36 (5 tháng trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ 

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ xin thông báo: 

Hiện tại các máy chủ của Tam Quốc Truyền Kỳ đã hoàn tất bảo trì và đi vào hoạt động bình thường. Các bạn có thể đăng nhập và trải nghiệm Tam Quốc Truyền Kỳ.

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ hỗ trợ Giftcode cụm S1, 8, 14 và các server còn lại

Giftcode: "dchy"

Phần thưởng: 30 lượt , 2.000.000 Bạc , 5 lượt võ đài , 200 lệnh bài

Phạm vi: S1- S39

Giftcode có HSD tới 23h59 ngày 04/12/2018.

Chúc các vị tướng quân có những giây phút tuyệt vời với Tam Quốc Truyền Kỳ.

                                                                                                                                                              BQT Tam Quốc Truyền Kỳ