Điều chỉnh chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

25/09/2018 18:00 (9 tháng trước)

 I, HÀO PHÓNG ĐẠI DANH

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25 tháng 9 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi event: S1 ~ S37

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, kim mãnh tiến, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event: Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày, phần thưởng tích điểm tích lũy và Phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1. Phần thưởng hàng ngày:

2. Phần thưởng tích lũy:

3. Phần thưởng xếp hạng: 

4. Phần thưởng xếp hạng hào phóng đại danh liên server:

 

 

II. BẢNG XẾP HẠNG VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25 tháng 9 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi event: S1~S37

Phần thưởng liên thắng

Quy tắc tích điểm:

1. Mỗi lần chủ động khiêu chiến sẽ nhận được tích điểm: Khiêu chiến thắng lợi được 2 điểm,thua được 1 điểm

2. Tích điểm liên thắng: Khi số lần liên thắng của người chơi là bội số của 5, có thể nhận được thêm tích điểm. 5 liên thắng là 5 điểm, 10 liên thắng là 10 điểm, 15 liên thắng là 15 điểm, 20 liên thắng 20 điểm… Nhận được tích điểm liên thắng sẽ  hiện ra cửa sổ nhắc nhở.

3. Khi người chơi chủ động khiêu chiến thất bại, số lần liên thắng sẽ tính lại, tích điểm liên thắng cũng sẽ tính lại.

3)Bảng xếp hạng server

4) Bảng xếp hạng liên server


 

 

III. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25 tháng 9 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi event: S1~S37

Giới thiệu event: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

3. Không hạn chế đổi, chỉ cần đủ điểm là đổi được vô hạn

 

 

IV. SỰ KIỆN TIÊU XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25 tháng 9 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi event: S1~S37

Giới thiệu event:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện Nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ event:


 

 

V. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1. Giảm 50% giá mở ô kho.

2. Giảm 50% giá mở ô Trận linh.

3. Giảm 20% làm mới kỹ năng và bồi dưỡng linh thú

4. Giảm 50% giá mua lượt võ đài

5. Giảm 30% chuyển sinh võ tướng, đóng hạn chế Vip

6. Giảm 50% giá Kim mãnh tiến, đóng hạn chế Vip

 

 

LƯU Ý:

+ Sự kiện Khoan được điều chỉnh thay thế bằng sự kiện Hào Phóng Đại Danh; thay đổi  nhiệm vụ event Sự kiện tiêu xu.

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)