Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 5/2019

27/05/2019 21:00 (4 tháng trước)

I.Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 05 ~ 09:00 ngày 04 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Miêu tả event: Trong thời gian diễn ra event, tiêu hao lượt sẽ nhận được đạo cụ thưởng.

Quy tắc event: Mỗi ngày số lượt tiêu hao đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đồng thời, mỗi lần tiêu hao 1 lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, tích điểm được tính vào bảng xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ phát thưởng căn cứ theo xếp hạng.

Phần thưởng event:

1) Phần thưởng hàng ngày

2) Phần thưởng tích lũy

 

3) Phần thưởng xếp hạng server

 

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

II.Thiên địa chi luân

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 05 ~ 09:00 ngày 04 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Quy tắc event: Trong thời gian event, số lần rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, tích điểm sẽ được ghi vào bảng xếp hạng, sau khi event kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo xếp hạng.

Phần thưởng event:

Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng tương ứng:

 

Phần thưởng xếp hạng server:

 

Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

 

 

III.Nạp tiền hoàn trả

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 05 ~ 09:00 ngày 04 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, sau khi nạp tiền sẽ nhận thêm lượng xu tương ứng.

 

 

IV.Mua nhanh

 

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 05 ~ 09:00 ngày 04 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Click vào giao diện 

(ảnh minh họa)

Quy tắc event:

Tất cả người chơi trong cùng 1 server có thể tiến hành mua vật phẩm trong giao diện mua nhanh.

Vật phẩm trong giao diễn Mua Nhanh sẽ giới hạn số lần mua. Thời gian làm mới giao diện là 2h (vật phẩm sẽ reset lại số lần giới hạn mua và thay đổi vật phẩm)

Mua nhanh sẽ được chia làm 2 khu vực :

Khu giảm giá : Bán các vật phẩm có giới hạn số lần mua  , mỗi vật phẩm có thể mua thông qua 2 phương pháp là mua nhanh và mua dự trữ , mua nhanh chỉ được phép mua 1 lần , mua dự trữ có thể mua nhiều lần tương ứng với giới hạn mỗi vật phẩm, thời gian mua sẽ đóng băng 5 giây .

Mỗi lần mua vật phẩm dự trữ trong thời gian 2h sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 vật phẩm ngẫu nhiên được tiếp tục giảm giá đồng thời sẽ được thêm lượt để mua ở khu đặc biệt

Khu đặc biệt : Mỗi lần mua dự trữ sẽ nhận được 1 lần mua ở Khu đặc biệt. Khi mua vật phẩm ở khu đặc biệt , có thể nhận được thêm phần thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý:

- Thời gian mua 24/24

- Cập nhật và điều chỉnh phần thưởng

 

 

V.Đào hoa cốc

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 28 tháng 05 ~ 09:00 ngày 04 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Nội dung event: Mở 2 bản đồ event, người chơi thông qua việc chinh phục NPC trong bản đồ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, sau khi event kết thúc bản đồ sẽ đóng lại.

Quy tắc chi tiết:

1. Từ level 121 trở lên, người chơi sẽ vào bản đồ 1, level 120 trở xuống người chơi vào bản đồ 2

2. Mỗi lần tiến vào bản đồ sẽ dựa vào cấp bậc trước đó của người chơi để quyết định

 

 

VI. Sự kiện giảm giá

1.Giảm 20% giá mua lượt quay

2.Tích lũy bạc trong vòng quay nhân 4

3.Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

4.Giảm 20% giá mua lượt

5.Giảm 20% giá đặc công

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)