Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 5/2019

20/05/2019 20:59 (5 tháng trước)

I. ĐẤU ĐỈNH PHONG

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 05 ~ 09:00 ngày 28 tháng 05

Phạm vi event: S1~S45

Phần thưởng chiến thắng mỗi lần đấu đỉnh phong: 

Phần thưởng  đấu xếp hạng hàng ngày:

Phần thưởng đổi đấu xếp hạng: 

Có thể mua thêm lượt với giá như sau: 

 

Lưu ý :
- Mỗi ngày mỗi người có 2 lượt đấu xếp đỉnh phong miễn phí
- Nếu số lần đấu xếp trong ngày lớn hơn 2 và không dùng hết trong ngày thì ngày hôm sau sẽ về 2 lượt

 

II. HÀO PHÓNG ĐẠI DANH

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 05 ~ 09:00 ngày 28 tháng 05

Phạm vi event: S1~S45

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, kim mãnh tiến, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event: Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày, phần thưởng tích điểm tích lũy và Phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1Phần thưởng hàng ngày

 

2Phần thưởng tích lũy

 

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

III. NHIỆM VỤ TIÊU XU

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 05 ~ 09:00 ngày 28 tháng 05

Phạm vi event: S1~S45

Giới thiệu event:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện Nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ hoạt động:

 

IV. NGỰ TỨ KIM BÀI

 

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 21 tháng 05 ~ 09:00 ngày 28 tháng 05

 

Phạm vi event: S1~S45

Thiết lập đồ rơi:

Sau bảo trì ngày 21 tháng 05 ~ 09:00 ngày 28 tháng 05, người chơi có thể nhận được nguyên liệu, mua nguyên liệu, thông qua chiến dịch đặc biệt, BXH Kim bài sẽ tăng tích điểm;

09:00 ngày 28 tháng 05 ~ 10:00 ngày 04 tháng 06 , chiến dịch sẽ không rơi nguyên liệu nữa, tuy nhiên vẫn có thể mua, có thể tạo và ban tặng kim bài, nhưng sẽ không được tính trong BXH

Thống kê tích điểm:

Dựa vào tích điểm của người chơi trong thời gian sau bảo trì ngày 28/05, hệ thống sẽ phát thưởng theo xếp hạng, người chơi có thể nhận thưởng thông qua thư hệ thống.

Phần thưởng sẽ được phát vào sau bảo trì ngày 04/06

Giới thiệu hệ thống:

Trong thời gian event, trong Kim bài Ngự Tứ, người chơi có thể tiêu hao nguyên liệu ban tặng võ tướng kim bài, nâng cao thực lực của võ tướng.

- Có thể thông qua chiến dịch nhận Kim sa, Hổ nha, Quy giáp, Hạc vũ hoặc mua lễ bao để nhận.

- Chỉ có thể thông qua mua lễ bao để nhận Hán bạch ngọc.

- Mỗi lần tạo kim bài có thể nhận được tích điểm, 10 người có tích điểm nhiều nhất sẽ được thưởng thêm.

- Tạo Phục hổ chi dũng 100 điểm, Thiên quân chi thống 100 điểm, Vận trù chi trí 100 điểm, Bình bộ thanh vân lệnh 500 điểm.

- Khi event kết thúc, tất cả các nguyên liệu sẽ bị xóa hết, người chơi nên tranh thủ sử dụng.

- Chỉ người chơi từ VIP1 trở lên được tham gia event này.

Giá mua nguyên liệu:

 

Nguyên liệu cần:

 

Lễ bao nguyên liệu:      

 

Phần thưởng bảng xếp hạng, thời gian kết thúc BXH: 11:00 ngày 28/05

 

 

V. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1.Giảm 30% giá cải tiến, chuyển sinh

2.Kim mãnh tiến giảm 50%

3.Giảm 20% giá tế đàn

4.Giảm 50% giá mở ô trận linh

5.Giảm 50% giá mở ô chứa đồ

6.Thu thuế tăng cường x1,5 giới hạn thu thuế 90 xu.

 

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)