Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 09/2018

17/09/2018 21:00 (9 tháng trước)

 I. BẢNG XẾP HẠNG BINGO

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 18/09 ~ 09:00 ngày 25/09

Phạm vi sự kiện: S1~S36

Quy tắc sự kiện: Trong thời gian sự kiện, cứ tiêu hao 1 mặt cười có thể nhận được 1 tích điểm. Sau khi sự kiện kết thúc, 15 người đứng đầu bảng xếp hạng tích điểm có thể nhận được quà xếp hạng phong phú.

1Phần thưởng mỗi ngày

2Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng BXH

4) Phần thưởng BXH liên server

 

 

II. BẢNG XẾP HẠNG DỆT

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 18/09 ~ 09:00 ngày 25/09

Phạm vi sự kiện: S1~S36

Khái quát event:

Trong thời gian event, số lần người chơi dệt mỗi ngày và số lần tích lũy đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng.

Ngoài ra mỗi lần dệt, bất luận là thành công hay thất bại đều nhận được 1 tích điểm. Khi event kết thúc, 15 người đứng đầu có thể nhận được phần thưởng phong phú.

Phần thưởng event:

1)Số lần dệt mỗi ngày

2Phần thưởng tích lũy

3Phần thưởng xếp hạng

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

III. VÒNG QUAY TIÊU XU

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 18/09 ~ 09:00 ngày 25/09

Phạm vi sự kiện: S1~S36

Nội dung sự kiện: Cứ tích lũy tiêu 250 xu có thể rút 1 lần;

  1. Khi người chơi tích lũy tiêu đến bội số của 250 thì có thể nhận được cơ hội rút thưởng:
  2. Khi đủ số lần rút thưởng đủ, lựa chọn “ rút liên tiếp 10 lần”, có thể rút liên tiếp 10 lần;
  3. Tiêu hao cơ hội rút thưởng để tiến hành quay thưởng, nhận được phần thưởng xu khác nhau;
  4. Tích lũy số lần rút thưởng, 5h mỗi ngày sẽ reset tiến độ.

Cụ thể 

Rút thưởng trong ngày đạt đến số lần nhất định có thể nhận được phần thưởng

 

 

IV. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1) Giảm giá mua chợ đen 50%, làm mới 50%, điều chỉnh thời gian làm mới chợ đen  thành 3 giờ

2) Giảm 50% giá làm mới Điểm tướng đài

3) Giảm 20% giá mua lượt dệt, đóng hạn chế VIP

4) Giảm 20% giá rượu

5) Giảm 20% giá mặt cười

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)