Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 6/2019

10/06/2019 21:00 (3 tháng trước)

  

I. BẢNG XẾP HẠNG HÀO PHÓNG ĐẠI DANH

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 11 tháng 06 ~ 09:00 ngày 18 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Quy tắc event:

1. Trong thời gian event, tướng quân tiêu xu trong 1 loại hình nhất định với tích điểm tương ứng.

2. Tiêu hao xu dưới đây được tính vào bảng xếp hạng:

Lựa chọn thời gian huấn luyện, thay đổi chế độ huấn luyện, mở Vũ hồn huấn luyện sư, chuyển sinh võ tướng, kim mãnh tiến, xóa đóng băng đột phi, cải tiến bằng xu. Các tiêu hao xu khác không tính vào bảng xếp hạng.

3. Khi chiết khấu giá, tiến hành tích điểm theo tiêu xu sau khi giảm giá. VD: Cải tiến bạch kim giảm 30%, sau khi giảm giá còn 14 xu, tiến hành cải tiến bạch kim 1 lần thì bảng xếp hạng sẽ cộng vào 14 tích điểm.

Phần thưởng event: Chia thành Phần thưởng tích điểm hàng ngày, phần thưởng tích điểm tích lũy và Phần thưởng xếp hạng tích điểm.

1) Phần thưởng hàng ngày

2) Phần thưởng tích lũy

 

 

3) Phần thưởng bảng xếp hạng server

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

 

 

 

 

II. BẢNG XẾP HẠNG BINGO

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 11 tháng 06 ~ 09:00 ngày 18 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Quy tắc event: Trong thời gian sự kiện, cứ tiêu hao 1 mặt cười có thể nhận được 1 tích điểm. Sau khi sự kiện kết thúc, top 15 người đứng đầu bảng xếp hạng tích điểm có thể nhận được quà xếp hạng phong phú.

1)Phần thưởng hàng ngày

2)Phần thưởng tích lũy

 

3)Phần thưởng bảng xếp hạng server

 

 

 

4) Phần thưởng bảng xếp hạng liên server

 

III. SỰ KIỆN TIÊU XU

 

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 11 tháng 06 ~ 09:00 ngày 18 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Giới thiệu event:

1. Event tiến hành theo các nhiệm vụ, có 18 nhiệm vụ, trong game tiêu xu đạt đến số lượng của mỗi nhiệm vụ nhất định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng chỉ được nhận 1 lần, lượng xu tiêu hao của mỗi nhiệm vụ không tích lũy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 1 thì nhiệm vụ thứ 2 sẽ tính lại số lượng.

2. Hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ 1 sẽ xuất hiện nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ event:

 

III. CỬA HÀNG ĐỔI ĐIỂM VÕ ĐÀI

Thời gian event: Sau bảo trì ngày 11 tháng 06 ~ 09:00 ngày 18 tháng 06

Phạm vi event: S1~S46

Giới thiệu event: Trong thời gian sự kiện, tiến hành khiêu chiến trong hệ thống võ đài,  sau khi khiêu chiến thành công có thể nhận được tích điểm;

Chi tiết quy tắc:

1. Nguồn tích điểm:

a. Khiêu chiến thắng lợi nhận được 2 tích điểm

b. Khiêu chiến hòa nhận được 1 tích điểm

c. Khiêu chiến thất bại nhận được 1 tích điểm

2. Sau khi nhận được tích điểm, có thể đổi các vật phẩm sau trong “Cửa hàng đổi điểm võ đài”:

 

3. Đổi điểm không giới hạn, chỉ cần đủ điểm là có thể đổi thưởng

 

 

V. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1.Giảm 20% giá mua lượt võ đài

2.Giảm 30% cải tiến và chuyển sinh tướng .

3.Giảm 50% kim mãnh tiến

4.Giảm 20% giá mua mặt cười

5.Giảm 50% giá mở ô đồ

6.Giảm 50% giá mở ô linh thú

 

LƯU Ý:

+ Phần thưởng đạt được người chơi phải nhận trước khi kết thúc sự kiện, sau khi sự kiện kết thúc sẽ không nhận được phần thưởng. Mọi trường hợp không nhận thưởng trước khi kết thúc sự kiện NPH sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hỗ trợ.

+ Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)