Trang chủ \ Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 10/2019

30/09/2019 11:10 (3 tuần trước)

I. NẠP HÀNG NGÀY

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 30 tháng 09 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi sự kiện: S1~S49

Nội dung sự kiện: Người chơi mỗi ngày tiến hành nạp một lần mốc tiền bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng nạp ngày hôm đó. Ngày tiếp theo, tiếp tục nạp mốc tiền bất kỳ sẽ nhận được thêm phần thưởng mới. Hoạt động kéo dài 5 ngày, số lượng ngày nạp càng nhiều, phần quà nhận được càng hậu hĩnh.

Quy tắc sự kiện:

1. Hoạt động bắt đầu tính từ lần đầu tiên người chơi nạp tiền, 5 ngày sau đó tuần hoàn liên tiếp. Người chơi nạp liên tục 5 ngày, sau khi nhận được phần thưởng 5 ngày, hoạt động sẽ được làm mới. Người chơi có thể tiếp tục nạp 5 ngày tiếp theo, nhận thưởng 5 ngày nạp, cứ vậy tuần hoàn.

2. Người chơi phải nạp liên tục 5 ngày mới có thể nhận được phần thưởng 5 ngày, nếu trong đó có 1 ngày không nạp, hoạt động sẽ làm mới trở về tính từ ngày đầu tiên.

3. Phần thưởng nạp cần nhận ngay trong ngày, qua 5 giờ sáng hôm sau sẽ không thể nhận thưởng ngày hôm đó nữa.

Phần thưởng

Ngày 1

 Bạc*30,000 + Chiến Tích*3,000 + Lượt*1 + Bảo Thạch Lv1*2

Ngày 2

 Bạc*50,000 + Chiến Tích*5,000 + Lượt*2 + Bảo Thạch Lv1*5

Ngày 3

 Bạc*100,000 + Chiến Tích*10,000 + Lượt*3 + Bảo Thạch Lv1*10

Ngày 4

 Bạc*150,000 + Chiến Tích*15,000 + Lượt*4 + Bảo Thạch Lv1*15

Ngày 5

 Bạc*200,000 + Chiến Tích*20,000 + Lượt*5 + Bảo Thạch Lv1*20

 

 

II. TÀI BẢO CỔ ĐẠI

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 30 tháng 09 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi sự kiện: S1~S49

Quy tắc sự kiện:

Rương phổ thông

Cách nhận:

1. Mua bằng xu: 10 xu 1 chiếc, giá cố định

2. Khoan: Cứ khoan 5 lần sẽ nhận được 1 rương phổ thông

3. Lượt: Cứ sử dụng 5 lượt sẽ nhận được 1 rương phổ thông

Rương trung cấp

Cách nhận:

1. Mua bằng xu: 30 xu 1 chiếc, giá cố định

Rương cao cấp

1. Rương cao cấp ban đầu là mảnh, cứ 5 mảnh có thể hợp thành 1 Rương cao cấp. Cần có đủ 5 mảnh mưới có thể mở 1 Rương cao cấp.

2. Mở rương đặc biệt cần tiêu 50 xu.

3. Cách  nhận mảnh rương:

1) Cứ mở 10 rương phổ thông sẽ nhận được 1 mảnh rương cao cấp

2) Cứ mở 5 rương trung cấp sẽ nhận được 1 mảnh rương cao cấp

Chú ý: Số mảnh tích lũy được làm mới vào 5 giờ sáng hàng ngày

 

III. THIÊN ĐỊA CHI LUÂN

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 30 tháng 09 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi sự kiện: S1~S49

Quy tắc sự kiện: Trong thời gian sự kiện, số lần rút thưởng vòng quay mỗi ngày đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, rút thưởng vòng quay 1 lần nhận 1 tích điểm, và sẽ tiến hành xếp hạng, sau khi sự kiện kết thúc sẽ xếp hạng theo tích điểm, phát thưởng theo xếp hạng.

Phần thưởng sự kiện:

1)  Mỗi ngày tiến hành rút thưởng đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

2) Tích lũy số lần đạt đến số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

 

 

3) Phần thưởng xếp hạng server

4) Phần thưởng xếp hạng liên server

 

 

 

 

 

 

IV. CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT, BẢNG XẾP HẠNG TÍCH ĐIỂM TÀNG BẢO ĐỒ

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 30 tháng 09 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi sự kiện: S1~S49

Miêu tả sự kiện:

Chiến dịch đặc biệt lần này quân đội có tỉ lệ 100% xuất hiện trong các bản đồ chiến dịch, người chơi tiến hành chiến dịch như bình thường sẽ có thể vào chiến trường xâm lược đặc biệt, sau khi đánh bại quan đội chiến dịch đặc biệt và mở ra tàng bảo đồ, người chơi sẽ nhận được phần thưởng của chiến dịch.

Lưu ý: Trong thời gian hoạt động chiến dịch, số lượt tối đa tiêu hao cho chiến dịch là 3 lần.

BẢNG XẾP HẠNG TÍCH ĐIỂM TÀNG BẢO ĐỒ

Quy tắc sự kiện: Khi hoạt động diễn ra, trong chiến dịch mỗi lần nhận 1 tàng bảo đồ sẽ nhận 1 tích điểm, không hạn chế là chiến dịch gì, danh hiệu nào, chỉ cần nhận 1 tàng bảo đồ sẽ được cộng 1 tích điểm.

Phần thưởng sự kiện: Phần thưởng bao gồm Phần thưởng hàng ngày, phần thưởng tích lũy và thưởng xếp hạng.

1) Phần thưởng hàng ngày

2) Phần thưởng tích lũy

 

 

3) Phần thưởng xếp hạng server:

4) Phần thưởng xếp hạng liên server:

 

V. NẠP XU TÍCH LŨY

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 30 tháng 09 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi sự kiện: S1~S49

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp đến số lượng nhất định sẽ nhận được 1 phần quà tương ứng, phần thưởng như sau:

 

 

VI. THÁP THẦN TÀI

Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 30 tháng 09 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10

Phạm vi sự kiện: S1~S49

  1. Quy tắc event
  2. Cửa vào event
  3. Event tổng cộng có 7 tầng lần lượt có 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 biểu tượng nhỏ, mỗi biểu tượng đại diện cho 1 nhiệm vụ event
  4. Tất cả người chơi xuất phát bằng nhau đều từ tầng 1, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ và lĩnh thưởng qua cửa ở tầng 1, lập tức mở tầng 2, cứ vậy suy ra.
  5. Thời gian nhiệm vụ mỗi tầng tính từ sau khi lĩnh thưởng ở tầng trước đến khi rời khỏi tầng này, sau đó sẽ kết thúc.
  6. Phần thưởng hoa hồng: Chỉ cần có người chơi khác cùng đạt số tầng nào đó với bạn, sẽ nhận được phần thưởng hoa hồng.
  7. Phần thưởng event: phần thưởng event chia thành 4 loại, chi tiết dưới đây:

[Phần thưởng nhiệm vụ]

Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở mỗi biểu tượng, có thể lĩnh thưởng 1 lần từ biểu tượng này, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng mỗi tầng]

Chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở số tầng hiện tại, là có thể lĩnh 1 phần thưởng thông quan, đồng thời mở ra khiêu chiến người chơi ở tầng tiếp theo, mỗi tầng chỉ có thể lĩnh 1 lần, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.

[Phần thưởng hoa hồng]

Chỉ cần xuất hiện ở tầng thứ 3 trở lên, khi người chơi vào được số tầng chỉ định, cùng thời gian có người chơi khác cũng đạt được tầng này, lúc này sẽ xuất hiện nút hoa hồng, click vào sẽ được lĩnh 1 phần thưởng hoa hồng, phần thưởng hoa hồng có thể thêm nhiều lần.

Mỗi tầng có phần thưởng hoa hồng tương ứng, số tầng càng cao, số người càng nhiều, phần thưởng hoa hồng càng phong phú, nhưng cần chú ý chỉ có thể lĩnh phần thưởng hoa hồng ở tầng cao nhất hiện tại.

[Phần thưởng mỗi ngày]

Mỗi ngày người chơi có thể lĩnh phần thưởng mỗi ngày tương ứng với số tầng hoàn thành cao nhất hiện tại, số tầng hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú, phần thưởng mỗi ngày chỉ có thể lĩnh 1 lần.

 

VII. SỰ KIỆN GIẢM GIÁ

1.Tăng tích lũy bồn bạc

2.Giảm 20% giá mua lượt quay

3.Giảm 20% giá làm mới kỹ năng và nuôi linh thú

4.Giảm 30% giá khoan

5.Giảm 20% giá mua lượt

6.Giảm 20% giá Ưu Đãi Ngày Hè

 

LƯU Ý:

Người chơi không nên nạp tiền, quay sát thời gian kết thúc sự kiện hoặc sát thời gian bảo trì – NPH cũng không chịu trách nhiệm nếu có sự cố phát sinh (ví dụ: người chơi quay thành công nhưng không được tính vào danh sách...)