Trang chủ \ Sự Kiện

Chính thức cập nhật thông tin phiên bản mới

28/06/2019 21:00 (3 tháng trước)

I. Cập nhật 3 Thần Tướng mới

1. Tiểu Kiều

•        Uy danh cần: 10.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 5000

•        Ba chỉ số: Kỹ 175 Dũng 175 Trí 200

•        Binh chủng: Tuyệt thế giai nhân

•        Đặc tính: Trị liệu cho quân ta, đồng thời tăng 18% phòng ngự, 10% né tránh (Duy trì 1 lượt) và nhận 40 điểm sĩ khí .

2. Tào Nhân

•        Uy danh cần: 10.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 4000

•        Ba chỉ số: Kỹ 100 Dũng 200 Trí 200

•        Binh chủng: Thập diện mai phục

•        Đặc tính: Tấn công quần thể, tăng 40 điểm sĩ khí phe ta, đồng thời giảm 10 điểm sĩ khí phe địch.

3. Quan Phượng

•        Uy danh cần: 10.000.000

•        Điểm yêu thích cần: 4000

•        Ba chỉ số: Kỹ 100 Dũng 200 Trí 200

•        Binh chủng: Võ thần chi hồn

•        Đặc tính: Tấn công quần thể, 45% tỉ lệ giảm 20% tấn công và 15% phòng ngự của quân địch, duy trì 2 lượt .

LƯU Ý: Sát thương của 3 thần tướng mới đều là Sách

4. 1 số thay đổi với Thần Tướng cũ

+Úy Kỵ Mã Siêu : Giảm sát thương.
+Thần Tiễn Hoàng Trung : tăng sát thương.
+Cam Ninh : tăng sát thương

 

 

II. Cập nhật bản đồ mới

Giới thiệu bản đồ: mở 2 bản đồ mới: Tân La , Già Da

  • Kỳ Sơn: Sau khi thông quan bản đồ Già Da sẽ mở ra  bản đồ mới Kỳ Sơn

  • Ngũ Trượng Nguyên : Sau khi thông quan bản đồ Kỳ Sơn sẽ mở bản đồ Ngũ Trượng Nguyên

 

 

III. Cập nhật giới hạn cấp độ 195

Đánh bại NPC Tư Mã Ý trên bản đồ Ngũ Trượng Nguyên người chơi có thể tăng cấp độ lên 195.

 

IV. Cập nhật trang bị mới  

Thông tin sẽ được hé lộ trong tháng 7

Chuỗi sự kiện đặc biệt sẽ được công bố vào thứ 2 tuần sau (01/07/2019)

                                                                                                                                                                Chư vị tướng quân vui lòng theo dõi.