Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 6/2019

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 4 tháng 6/2019

25/06/2019 14:30 (2 ngày trước)

 NỔ BỒN NHẬN THÊM CỬU CHÂU - BẢO THẠCH 11 - 10.000 XU  Nội dung: Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận...

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 25/06

Hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 25/06

25/06/2019 11:38 (2 ngày trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 6/2019

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 6/2019

24/06/2019 21:00 (2 ngày trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG LƯỢT Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25/06 ~ 09:00 ngày 02/07 Phạm vi event: S1...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 25/06

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 25/06

24/06/2019 20:30 (2 ngày trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 18/06

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 18/06

18/06/2019 10:15 (1 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Thương khung bảng tháng 5/2019

Thương khung bảng tháng 5/2019

18/06/2019 09:00 (1 tuần trước)

Chư vị tướng quân thân mến, Như đã thông báo từ bản tin trước, từ tháng 10/2017 BQT Tam Quốc Truy...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 6/2019

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 6/2019

17/06/2019 21:00 (1 tuần trước)

I. XẾP HẠNG ĐỈNH PHONG Thời gian event: Sau bảo trì ngày 18 tháng 06 ~ 09:00 ngày 25 tháng 06 Phạm...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 18/06

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 18/06

17/06/2019 20:30 (1 tuần trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 11/06

Hoàn tất bảo trì định ky ngày 11/06

11/06/2019 11:00 (2 tuần trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ Hiện tại, toàn bộ các máy chủ của Tam Quốc Truyền...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 6/2019

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 6/2019

10/06/2019 21:00 (2 tuần trước)

   I. BẢNG XẾP HẠNG HÀO PHÓNG ĐẠI DANH Thời gian event: Sau bảo trì ngày 11 tháng 06 ~ 09:00 ngày...

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 11/06

Thông báo bảo trì định kỳ ngày 11/06

10/06/2019 20:30 (2 tuần trước)

Kính chào chư vị tướng quân! Để mang đến cho chư vị một webgame chân thực nhất, những kỹ năng, hì...

Chinh chiến tứ phương S47 Bàng Thống

Chinh chiến tứ phương S47 Bàng Thống

05/06/2019 10:20 (3 tuần trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S47 Bàng Thống sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 05/06 kèm với...