Trang chủ \ Hướng dẫn

[Hướng Dẫn] Thời Gian Làm Mới

05/12/2016 00:00 (2 năm trước)

 

Thời gian làm mới trong Tam Quốc Truyền Kỳ:

1. Số lần giao thương trong Chợ sẽ được làm mới vào 0 giờ sáng mỗi ngày

2. Vào 5 giờ sáng mỗi ngày: số lần thu thuế, bổng lộc, ruộng lúa của bang hội, thương đội, nhiệm vụ hàng ngày và sự kiện sẽ được làm mới

3. 5 lượt đánh miễn phí (Đ, T, C, R, M) sẽ được tặng vào lúc 8h30, 12h30, 19h00.

4. Số lần được phép tấn công quân đội danh dự sẽ làm mới vào lúc 8h30, 12h30, 19h00, 21h00

5. Số quan ấn cao quý sẽ được làm mới vào lúc 12h30

6. Giá lúa sẽ gaio động trong khoảng 0,5 ~ 2. Cứ 30 phút sẽ thay đổi 1 lần

7. Ma lực sẽ giao động từ 55% ~ 95%. Cứ 30 phút sẽ thay đổi 1 lần

8. Vào các mốc thời gian: 8h30, 12h30, 19h ,21h, 23h và kéo dài 30 phút sẽ là khoảng thời gian đóng băng liên tục. Người chơi chinh chiến, tấn công, đánh mỏ ...(các hoạt động liên quan đến lượt) sẽ bị đóng băng ngay sau đó

Tam Quốc Truyền Kỳ