Trang chủ \ Tân Thủ

[Giới Thiệu] Công trình

26/10/2016 03:25 (2 năm trước)

1.Đại Điện

 

 

 

 

 

Đại Điện là công trình quan trọng nhất của thành Tướng Quân. Tất cả các công trình trong thành không thể vượt quá cấp độ của Đại Điện. Nâng cấp Đại Điện sẽ tăng thêm khả năng nhận được vàng khi thu thuế và có thể nâng cấp tiếp các công trình khác.

Những khu vực khác nhau sẽ có giới hạn nâng cấp của cấp độ Đại Điện. Tướng Quân cần phải di chuyển đến những khu vực cao hơn mới tiếp tục nâng cấp Đại Điện của mình ( nếu Đại Điện đã max). Muốn mở những khu vực khác, Tướng Quân cần phải hoàn thành Trường Cảnh Chinh Chiến mà khu vực đó yêu cầu.

2.Thao Trường

 

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/advertising/thaotruong.png

Thao Trường là công trình giúp Tướng Quân luyện tập và nâng cấp tướng sĩ. Việc nâng cấp sẽ giúp tướng sĩ của Tướng Quân sở hữu những binh chủng mạnh hơn và tăng điểm số của tướng, giúp tướng Tướng Quân sử dụng những trang bị cấp độ cao. Cấp độ tướng sĩ không thể vượt quá cấp độ của Đại Điện.

Tướng Quân có thể chọn tướng mình muốn luyện tập. Cấp độ Vip càng cao, Tướng Quân có thể chọn số giờ luyện tập cao hơn, chọn nhiều hình thức luyện tập hơn. Hình thức luyện tập cao nhất là Chí Tôn giúp Tướng Quân nhận đựoc 300% điểm kinh nghiệm.

Cải Tiến:

Tướng Quân có thể Cải Tiến tướng sĩ để tăng chỉ Số. Tướng sĩ sẽ có 3 chỉ số:

+ Dũng: Tăng sức tấn công và phòng thủ Phổ Thông.

+ Kỹ: Tăng sức tấn công và phòng thủ Ma Pháp.

+ Trí: Tăng sức tấn công và phòng thủ Sách Lược.

 

3. Cửa Tiệm

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/a74.png

I. Mua và bán

Tướng Quân có thể nhiều loại trang bị khác nhau từ Cửa Tiệm. Cấp độ Cửa Tiệm càng cao thì Tướng Quân có thể mua được được nhiều loại trang bị cao cấp. Ngoài ra Tướng Quân cũng có thể bán trang bị tại Cửa Tiệm. Vũ khí đã được thăng cấp cần phải hạ cấp độ về 0 trước khi bán.  Khi hạ cấp Tướng Quân sẽ được bồi hoàn một số tiền nhất định.

II. Kho

Kho là nơi cất giữ những trang bị không dùng đến của Tướng Quân. Tướng Quân có thể sử dụng xu để tăng thêm chỗ chứa trong kho.

III. Nâng cấp

Tại Cửa Tiệm, Tướng Quân có thể nâng cấp trang bị giúp chúng tăng chỉ số. Khi nâng cấp cần sử dụng bạc. Tỷ lệ thành công sẽ phụ thuộc vào phần trăm Ma Pháp. Phần trăm ma pháp sẽ thay đổi  30 phút/1 lần. Tướng Quân có thể sử dụng xu để tăng Tỷ lệ thành 100%. Cấp độ của trang bị không thể vượt quá được cấp độ của Cửa Tiệm

 

4.Ngân Khố

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/aaaaaa.png

Ngân Khố là nơi Tướng Quân cất giữ Bạc. Cấp độ Ngân Khố sẽ tỷ lệ thuận với số lượng Bạc Tướng quân có thể cất giữ.

 

5. Chợ

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/ch1.png

Chợ là nơi giao dịch lương thực giữa Tướng Quân và Hệ Thống. Giá Lương Thực sẽ được quy đổi với bạc (ví dụ : giá lương thực đang là 1,52 tức là cứ 1 lương thực bán ra Tướng Quân sẽ thu đuợc 1,52 bạc). Số lần giao dịch sẽ được làm mới vào 0:00 hoặc khi Tướng Quân nâng cấp Chợ. Ngoài ra Tướng Quân có thể mua Lương Thực ngoài chợ đen với giá gấp 2 lần.

 

6. Binh Doanh

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/binhdoanh.png

Tướng Quân có thể chiêu mộ quân lính ở trong Binh Doanh. Tướng Quân có thể chiêu mộ quân đội miễn phí nhưng sẽ phải tốn 1 khoảng thời gian đóng băng. Ngoài ra Tướng Quân cũng có thể chiêu mộ quân đội bằng Lương Thực.

 

7.Kho Lương

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/kholuong.png

Là nơi Tướng Quân dự trữ lương thực .Cấp độ Kho Lương càng cao thì số lương thực Tướng Quân có thể dự trữ càng lớn.

 

8.Viện Quân Sự

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/aaaa.png

Viện Quân Sự là nơi Tướng Quân nghiên cứu những kỹ thuật. Có 2 loại kỹ thuật chính là Kỹ Thuật Phổ Thông và Kỹ Thuật Trận Pháp . Kỹ Thuật Phổ Thông giúp Tướng Quân tăng số lượng binh sĩ, tấn công, phòng thủ v..v..nâng cấp trận pháp ngoài việc giúp Tướng Quân tăng kỹ năng đặc biệt của trận pháp đó ngoài ra còn giúp Tướng Quân tăng thêm số tướng có thể cùng ra trận 1 lúc.

 

9.Trướng Phòng

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/aaaaaaaaaaaaa.png

Trướng phòng giúp Tướng Quân tăng số bạc thu được mỗi khi thu thuế.

10.Lò Thôi Luyện

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/201108/lo%20thoi%20luyen.png

Lò Thôi Luyện được sử dụng để phân giải vật phẩm và tăng chỉ số vật phẩm

11. Tụ Linh Các

Description: http://web.archive.org/web/20120901193741im_/http:/tamquoctruyenky.com/images/stories/201108/tu%20linh%20cac.png

Tụ Linh Các sẽ giúp chư vị Tướng Quân, có tỷ lệ nhận được Linh Thạch khi Thu Thuế

 

Tam Quốc Truyền Kỳ