Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 04/2018

16/04/2018 21:00 (10 tháng trước)

I. Thiên Địa Chi Luân Thời gian event:Sau khi bảo trì 17/4 ~ 9:00 24/4 Phạm vi event:All server Qu...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 04/2018

09/04/2018 21:00 (10 tháng trước)

 I. Bảng xếp hạng Bingo Thời gian event:Sau khi bảo trì 10/04 ~ 9:00 17/04 Phạm vi event:All se...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 04/2018

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 04/2018

02/04/2018 21:00 (10 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng võ đài Thời gian event:Sau khi bảo trì 03/04 ~ 9:00 10/04 Phạm vi event:S1~S...

BIGUPDATE - Phiên bản mới Thần Tướng xuất thế

BIGUPDATE - Phiên bản mới Thần Tướng xuất thế

02/04/2018 17:00 (10 tháng trước)

Thần Tướng Xuất Thế   1. Mô tả Sau khi thỏa mãn điều kiện uy danh, chư vị tướng quân sẽ có thể kết g...

Sự kiện chinh chiến tứ phương S30 Thánh Quân - 10h00 ngày 30/03

Sự kiện chinh chiến tứ phương S30 Thánh Quân - 10h00 ngày 30/03

30/03/2018 09:55 (10 tháng trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S30 - Thánh Quân sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 30/3 kèm với...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 03/2018

26/03/2018 21:00 (10 tháng trước)

I. BXH HÀO PHÓNG ĐẠI DANH Thời gian event:Sau bảo trì ngày 27/3 ~ 10:00 ngày 3/4 Phạm vi event:All...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2018

19/03/2018 21:00 (11 tháng trước)

I. Thiên Địa Chi Luân Thời gian event:Sau khi bảo trì 20/3 ~ 9:00 27/3 Phạm vi event:All server Qu...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2018

12/03/2018 21:00 (11 tháng trước)

 I. BXH KHOAN Thời gian event  :Sau bảo trì ngày 13/3 ~ 09:00 ngày 20/03 Phạm vi event  :S1~S29 Mỗ...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 03/2018

05/03/2018 21:00 (11 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng thu thuế Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/3 ~ 9:00 13/3 Phạm vi event:S1~S28...

Sự kiện chinh chiến tứ phương S29 Cửu Châu - 10h00 ngày 02/03/2018

Sự kiện chinh chiến tứ phương S29 Cửu Châu - 10h00 ngày 02/03/2018

02/03/2018 09:00 (11 tháng trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S29 - Cửu Châu sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 02/3 kèm với sự...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 02/2018 và tuần 1 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 02/2018 và tuần 1 tháng 03/2018

26/02/2018 21:00 (11 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng tích điểm Tàng bảo đồ Thời gian event: Sau bảo trì ngày 27/2 – 09:00 ngày 6/3 Phạm...

Điều chỉnh và cập nhật chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 1/2018

Điều chỉnh và cập nhật chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 1/2018

23/01/2018 09:00 (1 năm trước)

I. Chiến dịch đặc biệt (chiến dịch người giấy) Thời gian event:Sau khi bảo trì 23/01 ~ 9:00 30/01 P...