Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 11/2018

Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 11/2018

06/11/2018 10:03 (6 tháng trước)

Nội dung : Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận được 1 trang bị Cửu Châu tự chọn bao gồm đồ công hoặc...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 11/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 11/2018

05/11/2018 21:00 (6 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG VÒNG QUAY Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 06/11 ~ 09:00 ngày 13/11 Phạm vi sự...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 10/2018 và tuần 1 tháng 11/2018

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 10/2018 và tuần 1 tháng 11/2018

29/10/2018 20:59 (6 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG KHOAN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 30/10 ~ 09:00 ngày 06/11 Phạm vi event: S...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 10/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 10/2018

22/10/2018 21:01 (6 tháng trước)

  I. BẢNG XẾP HẠNG THU THUẾ Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 23 tháng 10 ~ 09:00 ngày 30 tháng...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 10/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 10/2018

15/10/2018 21:00 (7 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng khoan: Thời gian event: Sau bảo trì ngày 16/10 ~ 09:00 ngày 23/10 Phạm vi event: ...

Cập nhật: Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 10/2018

Cập nhật: Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 10/2018

08/10/2018 21:00 (7 tháng trước)

I. BXH vòng quay Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 09/10 ~ 09:00 ngày 16/10 Phạm vi sự kiện: S1...

Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

28/09/2018 15:00 (7 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! BQT game Tam Quốc Truyền Kỳ xin cập nhật thêm sự kiện cho event tuần n...

Điều chỉnh  chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

Điều chỉnh chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

25/09/2018 18:00 (7 tháng trước)

 I, HÀO PHÓNG ĐẠI DANH Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25 tháng 9 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10 Phạm...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 09/2018 và tuần 1 tháng 10/2018

24/09/2018 21:00 (7 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG KHOAN Thời gian event: Sau bảo trì ngày 25 tháng 9 ~ 09:00 ngày 09 tháng 10 Phạm...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 09/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 09/2018

17/09/2018 21:00 (8 tháng trước)

 I. BẢNG XẾP HẠNG BINGO Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 18/09 ~ 09:00 ngày 25/09 Phạm vi sự ki...

Sự kiện Chinh Chiến Tứ Phương S37 Thái Sử Từ - 10h00 ngày 14/09

Sự kiện Chinh Chiến Tứ Phương S37 Thái Sử Từ - 10h00 ngày 14/09

14/09/2018 09:35 (8 tháng trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S37 Thái Sử Từ sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 14/09 kèm với...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 09/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 09/2018

10/09/2018 20:59 (8 tháng trước)

I. BXH thu thuế: Thời gian sự kiện: Sau bảo trì ngày 09/11~ 09:00 ngày 18/09 Phạm vi sự kiện:S1~S...