Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 03/2018

26/03/2018 21:00 (8 tháng trước)

I. BXH HÀO PHÓNG ĐẠI DANH Thời gian event:Sau bảo trì ngày 27/3 ~ 10:00 ngày 3/4 Phạm vi event:All...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 03/2018

19/03/2018 21:00 (8 tháng trước)

I. Thiên Địa Chi Luân Thời gian event:Sau khi bảo trì 20/3 ~ 9:00 27/3 Phạm vi event:All server Qu...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 03/2018

12/03/2018 21:00 (8 tháng trước)

 I. BXH KHOAN Thời gian event  :Sau bảo trì ngày 13/3 ~ 09:00 ngày 20/03 Phạm vi event  :S1~S29 Mỗ...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 03/2018

05/03/2018 21:00 (9 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng thu thuế Thời gian event:Sau khi bảo trì 6/3 ~ 9:00 13/3 Phạm vi event:S1~S28...

Sự kiện chinh chiến tứ phương S29 Cửu Châu - 10h00 ngày 02/03/2018

Sự kiện chinh chiến tứ phương S29 Cửu Châu - 10h00 ngày 02/03/2018

02/03/2018 09:00 (9 tháng trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S29 - Cửu Châu sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 02/3 kèm với sự...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 02/2018 và tuần 1 tháng 03/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 02/2018 và tuần 1 tháng 03/2018

26/02/2018 21:00 (9 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng tích điểm Tàng bảo đồ Thời gian event: Sau bảo trì ngày 27/2 – 09:00 ngày 6/3 Phạm...

Điều chỉnh và cập nhật chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 1/2018

Điều chỉnh và cập nhật chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 1/2018

23/01/2018 09:00 (10 tháng trước)

I. Chiến dịch đặc biệt (chiến dịch người giấy) Thời gian event:Sau khi bảo trì 23/01 ~ 9:00 30/01 P...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 1/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 1/2018

22/01/2018 21:00 (10 tháng trước)

I. Chiến dịch đặc biệt (chiến dịch người giấy) Thời gian event:Sau khi bảo trì 23/01 ~ 9:00 30/01 P...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 1/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 1/2018

15/01/2018 21:00 (10 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng thu thuế Thời gian event:Sau khi bảo trì 16/1 ~ 9:00 23/1 Phạm vi event:S1~S2...

Sự kiện chinh chiến tứ phương liên server

Sự kiện chinh chiến tứ phương liên server

09/01/2018 10:20 (11 tháng trước)

Chào mừng Phiên bản mới: Binh Lâm Thành Hạ, BQT Tam Quốc Truyền Kỳ mạn phép tổ chức ev...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 1/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 1/2018

08/01/2018 21:00 (11 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng khoan Thời gian event:Sau khi bảo trì 09/01 ~ 9:00 16/01 Phạm vi event:S1 - S27 Q...

BIGUPDATE - Cập nhật tính năng mới - Phiên bản mới: Binh Lâm Thành Hạ

BIGUPDATE - Cập nhật tính năng mới - Phiên bản mới: Binh Lâm Thành Hạ

08/01/2018 12:40 (11 tháng trước)

Hệ thống Mệnh Tinh I/ Điều kiện mở khóa:  Đại diện ≥ 120 trên giao diện sẽ xuất hiện biểu tượng Mện...