Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 08/2018

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 08/2018

30/07/2018 21:00 (4 tháng trước)

I. BẢNG XẾP HẠNG THU THUẾ Thời gian sự kiện:Sau bảo trì ngày 31/7 ~ 09:00 ngày 7/7 Phạm vi sự kiệ...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 07/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 07/2018

16/07/2018 21:00 (4 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng khoan Thời gian event: Sau khi bảo trì 17/07 ~ 9:00 24/07 Phạm vi event:S1~S33...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 07/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 07/2018

09/07/2018 21:00 (5 tháng trước)

I. Thiên địa chi luân Thời gian event:Sau khi bảo trì 10/07 ~ 9:00 17/07 Phạm vi event:S1~S33 Quy...

Cập nhật Sự kiện Đấu Đỉnh Phong trong Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 07/2018

Cập nhật Sự kiện Đấu Đỉnh Phong trong Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 07/2018

03/07/2018 11:00 (5 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân! BQT game Tam Quốc Truyền Kỳ xin cập nhật thêm sự kiện "Xếp hạng Đỉnh Ph...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 07/2018

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 07/2018

02/07/2018 21:00 (5 tháng trước)

 I. Hào phóng đại danh Thời gian event: Sau khi bảo trì 03/07 ~ 10:00 10/07 Phạm vi event:S1 ~ S3...

Sự kiện chinh chiến tứ phương S33 Quách Gia

Sự kiện chinh chiến tứ phương S33 Quách Gia

29/06/2018 10:00 (5 tháng trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S33 Quách Gia sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 29/06 kèm với s...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 06/2018

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 06/2018

25/06/2018 21:00 (5 tháng trước)

I. Bảng xếp hạng khoan Thời gian event: Sau khi bảo trì 26/06 ~ 9:00 03/07 Phạm vi event:S1~S32...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 06/2018

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 06/2018

18/06/2018 21:00 (5 tháng trước)

 I. Bảng xếp hạng thu thuế Thời gian event: Sau khi bảo trì 19/06 ~ 9:00 26/06 Phạm vi event:S1 ~...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 06/2018

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 06/2018

11/06/2018 21:00 (5 tháng trước)

I. Event nạp tích lũy Thời gian event:Sau khi bảo trì 12/06 ~ 9:00 19/06 Phạm vi event:S1 - S31...

Sự kiện: Chính chiến tứ phương S32 Quan Vũ - 10h00 07/06

Sự kiện: Chính chiến tứ phương S32 Quan Vũ - 10h00 07/06

07/06/2018 09:40 (6 tháng trước)

CHINH CHIẾN TỨ PHƯƠNG Máy chủ mới S32 Quan Vũ sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 07/06 kèm với sự...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 06/2018

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 06/2018

04/06/2018 21:00 (6 tháng trước)

I. Hào phóng đại danh Thời gian event: Sau khi bảo trì 05/06 ~ 10:00 12/06 Phạm vi event:All Serv...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 05/2018

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 05/2018

28/05/2018 21:00 (6 tháng trước)

   I. Bảng xếp hạng khoan Thời gian event: Sau khi bảo trì 29/05 ~ 9:00 05/06 Phạm vi event:S1~...