Chinh chiến tứ phương S20 Hứa Xương - 10h00 ngày 07/07

Chinh chiến tứ phương S20 Hứa Xương - 10h00 ngày 07/07

07/07/2017 09:20 (2 năm trước)

I. Chinh chiến tứ phương Máy chủ mới S20 - Hứa Xương sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 07/07 kèm...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 7/2017

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 7/2017

03/07/2017 21:00 (2 năm trước)

I. Bảng xếp hạng vòng quay Thời gian event:Sau bảo trì ngày 04.07 ~ 8:30 ngày 11.07 Phạm vi event:...

Thông báo hoàn tất bảo trì và điều chỉnh sự kiện tuần 5 tháng 6/2017

Thông báo hoàn tất bảo trì và điều chỉnh sự kiện tuần 5 tháng 6/2017

27/06/2017 14:15 (2 năm trước)

Kính chào Các tướng quân tại Tam Quốc Truyền Kỳ  BQT Tam Quốc Truyền Kỳ xin thông báo:  Hiện tại, t...

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 6/2017

Chuỗi sự kiện tuần 5 tháng 6/2017

26/06/2017 21:00 (2 năm trước)

I.Hào phóng đại danh Thời gian event:Sau bảo trì ngày 27/6 đến 8h30 ngày 4/7 Phạm vi event:S1 - S...

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 6/2017

Chuỗi sự kiện tuần 4 tháng 6/2017

19/06/2017 21:00 (2 năm trước)

I.Bảng xếp hạng thu thuế Thời gian event:Sau bảo trì 20/6 đến 8h30 ngày 27/6 Phạm vi event:S1 - S1...

Chinh chiến tứ phương S19 Hạ Phì - Lựa chọn quốc gia nhận 500k

Chinh chiến tứ phương S19 Hạ Phì - Lựa chọn quốc gia nhận 500k

16/06/2017 10:05 (2 năm trước)

I. Chinh chiến tứ phương Máy chủ mới S19 - Hạ Phì sẽ được chính thức khai mở 10h ngày 16/6 kèm với...

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 6/2017

Chuỗi sự kiện tuần 3 tháng 6/2017

12/06/2017 21:00 (2 năm trước)

I. Bảng xếp hạng khoan Thời gian event  :Sau khi bảo trì ngày 13/6 đến 8:30 ngày 20/6 Phạm vi event...

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 6/2017

Chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 6/2017

05/06/2017 21:00 (2 năm trước)

I. Thiên Địa Chi Luân Điều chỉnh phần thưởng Thiên Địa Chi Luân Thời gian event:Sau bảo trì ngày 06...

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 06/2017

Chuỗi sự kiện tuần 1 tháng 06/2017

31/05/2017 21:23 (2 năm trước)

I.Hào phóng đại danh Thời gian event:Sau bảo trì ngày 1/6 đến 8h30 ngày 6/6 Phạm vi event:All ser...

Chuỗi sự kiện tuần 4 - tháng 5/2017

Chuỗi sự kiện tuần 4 - tháng 5/2017

22/05/2017 21:00 (2 năm trước)

I.Bảng xếp hạng lượt Thời gian event:Sau bảo trì 23/5 đến bảo trì ngày 01/06 Phạm vi event:S1 - S1...

Chính thức khai mở S18 Kỳ Sơn - 10h00 ngày 19/05

Chính thức khai mở S18 Kỳ Sơn - 10h00 ngày 19/05

19/05/2017 10:00 (2 năm trước)

Chào đón toàn thể chư vị tướng quân vào dựng xây Bá Nghiệp Thiên Thu Nhân dịp Tam Quốc Truyền Kỳ kh...

Khai mở máy chủ mới S18 Kỳ Sơn - 10h00 ngày 19/05

Khai mở máy chủ mới S18 Kỳ Sơn - 10h00 ngày 19/05

18/05/2017 09:45 (2 năm trước)

Lục xuất Kỳ Sơn  -  một loạt chiến dịch quân sự do quân Thục Hán tấn công vào Tào Ngụy Nơi gắn liền...