Trang chủ \ Sự Kiện

Thông báo reset liên thắng và xếp hạng võ đài

25/01/2019 16:28 (6 tháng trước)

Kính chào chư vị tướng quân!

BQT Tam Quốc Truyền Kỳ thông báo tới chư vị tướng quân về việc cập nhật lại phần thưởng liên thắng và reset liên thắng võ đài

Thời gian: Sau bảo trì định kỳ thứ 3 ngày 29/01/2019

Phạm vi: All server

Chúc chư vị tướng quân có thời gian vui vẻ cùng Tam Quốc Truyền Kỳ

Tam Quốc Truyền Kỳ