Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 2 tháng 12/2018

12/12/2018 14:01 (6 tháng trước)

I.Leo tháp:

Nội dung: Người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ leo tháp tầng 7 sớm nhất mỗi server sẽ nhận được phần thưởng .

Top 1: 1 viên bảo thạch 11

Top 2: 1 viên bảo thạch 10

Top 3: 2 viên bảo thạch 9

 

II.Bồn bạc

Nội dung : Người chơi quay nổ bồn bạc sẽ nhận được 1 trang bị Cửu Châu tự chọn bao gồm đồ công hoặc đồ thủ

Điều kiện cần và đủ : Số lượt quay tối thiểu đạt 2000 lượt quay và nổ bồn bạc

Không hạn chế số lần nhận thưởng đồ Cửu Châu - chỉ cần nổ bồn bạc

Đăng ký báo danh nhận thưởng tại post này với mẫu sau : 

ID Đăng Nhập :

UID : 

Tên Nhân Vật :

Server :

Hình Ảnh chụp full màn hình thời điểm nổ bồn , leo tháp

Thời gian quay nổ bồn , hoàn thành leo tháp

Phần Thưởng : đồ Cửu Châu muốn nhận ( nổ bồn bạc )

Kết thúc sự kiện sẽ tổng kết và trao giải

BÁO DANH TẠI ĐÂY