Sự kiện Quần Hùng Tranh Bá tuần 1 tháng 9/2018

04/09/2018 10:38 (9 tháng trước)

Phạm vi: S1 - S36

Thời gian: sau bảo trì ngày 04/09 - 9h00 ngày 11/09

Nội dung: 3 người chơi hoàn thành leo tháp (xong 7 tầng) nhanh nhất sẽ nhận được thêm phần thưởng vô cùng đặc biệt

Cơ chế phần thưởng:

- 3 người chơi hoàn thành leo tháp (xong 7 tầng) nhanh nhất sẽ những được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn: lựa chọn 1 trong 3 phần thưởng sau " 1 đồ Cửu Châu tự chọn ", " 1 viên bảo thạch 10 " , " 500 linh thạch "

- Đối với server có đủ 3 người leo tháp (xong 7 tầng) toàn bộ người chơi tại server đó sẽ nhận được thêm 1 code Vinh danh 

Lưu ý:

- Phần thưởng áp dụng với mỗi server

- Chỉ có 1 phần thưởng đối với mỗi hạng mục. Cụ thể: khi có người chơi đăng ký phần thưởng "1 viên bảo thạch 10", người chơi hoàn thành tháp sau chỉ được chọn 1 trong 2 phần thưởng còn lại

 

Báo Danh Sự Kiện TẠI ĐÂY